< nazaj na novice

29. junij 2020 / Pomembno

Kraj: Lenart

GLAVNI ZBOR ZVEZE VETERANOV

Izvedbo rednega letnega zbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo so v dobršni meri krojile omejitve zbiranja zaradi COVID-a 19. A smo s trimesečnim zamikom le uspeli z izvedbo, ki je bila še toliko bolj pomembna, saj so nas čakale tudi volitve v organe društva.
Glavni zbor je potekal v Lenartu, kjer so se domači veterani zares potrudili z organizacijo zbora in poskrbeli za prijetno vzdušje.  Za posebno svečanost dogodka sta poskrbela tudi župan občine Lenart Janez Kramberger ter slavnostni govornik, minister za obrambo mag. Matej Tonin. Prisotni so bili tudi predstavniki KODVOS-a v imenu katerih je zbor pozdravil predsedujoči dr. Tomaž Čas.
Zbor delegatov je brez pripomb potrdil vse predlagane dokumente ter izvedel volitve za mandatno obdobje 2020-2024. V organi Zveze veteranov so bili izvoljeni naslednji kandidati:
Predsednik ZVVS : Ladislav Lipič
Podpredsedniki: Danijel Božič, Slavko Ogrinc, Božo Majcen, Slavko Malešič
Predsednik nadzornega odbora: Milan Šajn (OZVVS Postojna)
Predsednik častnega razsodišča: Franci Sotošek (OZVVS Sevnica)
Člani nadzornega odbora:
•    Bojan Vidali (OZVVS Slovenska Istra)
•    Darko Kodrič ( OZVVS Slovenska Bistrica)
•    Branko Kobetič (OZVVS Bela krajina)
•    Marko Milič ( OZVVS Ljutomer)

Člani častnega razsodišča:
•    Franci Hliš ( OZVVS Ptuj)
•    Mitja Vezovnik ( OZVVS Slovenska Istra)
•    Metod Šavs (OZVVS Ljubljana)
•    Bojan Šobar (OZVVS Kočevje)


Na glavnem zboru je bila potrjena tudi izjava za javnost ter posredovana vsem medijem. Izjavo si lahko v celoti preberete v nadaljevanju.


Veterani vojne za Slovenijo vse bolj zaskrbljeni  ugotavljamo, da je politika postala generator delitev, kakršnih v novejši slovenski zgodovini nismo poznali, še več, postala je dejavnik izključevanja vseh in vsakogar, ki niso in ni pripravljen pristati na diktat političnega enoumja. Ta je, kot se vedno bolj izkazuje, zgrajen povsem na modelu, za katerega smo bili doslej prepričani, da pripada neki mračni preteklosti in smo z njim opravili z odločitvijo za demokratično, pluralno skupnost in samostojno državnost. To odločitev smo veterani ubranili v trdnem prepričanju, da se borimo za drugačen, boljši svet, proti avtokraciji in proti zatohlim političnim praksam. Vojni veterani nasprotujemo politizaciji SV, kot naslednice nekdanje Teritorialne obrambe in podpiramo prizadevanja ministra za obrambo za krepitev njene pripravljenosti.
Delitev, kot je ustvarjena, je po globokem prepričanju veteranov vojne za Slovenijo  pogubna, za potrditev te teze pa ni treba daleč v zgodovino. Vse kar doživljamo je ta prostor že videl, doživel … in preživel. In prepričani smo, da bo  preživel tudi razmere, kakršnim smo priča zadnje mesece. Veterani vojne za Slovenijo smo se borili za demokratično državo enakopravnih državljank in državljanov, za spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin in za vladavino prava. Zato vse novodobne in vse bolj očitne poteze v smeri diktature in vladavine elit, ki  nenehno delijo ljudi na vaše in naše in samo poglabljajo narodni razdor, najostreje obsojamo. Zavedajte se, da ste državo Slovenijo dobili le v začasno upravljanje in ne v svojo last. Veterani vojne za Slovenijo tudi  obsojamo prisvajanje zaslug za osamosvojitev, ki ni ne delo in še manj last posameznikov, pač pa je naša skupna pridobitev kot krona slovenskega uporništva v 20. stoletju.


Objavljamo še pozdravni nagovor predsedujočega KODVOS-a in predsednika ZPVD Sever dr. Tomaža Časa, ki si nedvomno zasluži našo pozornost.
Spoštovane vojne veteranke, veterani in domoljubi, spoštovane gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, spoštovani predsednik ZVVS gospod Ladislav Lipič, spoštovani minister za obrambo in načelnik General štaba Slovenske vojske, spoštovani gostje, v svojem imenu, imenu Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije vas lepo pozdravljam na vašem Glavnem zboru. Zahvaljujem se vam za povabilo in možnost, da vas lahko v pozdravnem nagovoru nagovorim in hkrati tudi čestitam ob prazniku državnosti.

Spoštovani, dovolite mi, da kar v začetku poudarim, da Zveza policijskih veteranskih društev Sever zelo dobro sodeluje z vašo Zvezo vojnih veteranov Slovenije tako na državnem nivoju, regijskem in lokalnem nivoju. Enako velja tudi za sodelovanje z drugimi domoljubnimi in veteranskimi organizacijami. Kot predsedujoči v tem letu KoDVOS sem prepričan, da pričakujete, da bom vsaj nekaj besed rekel o aktualnih zadevah, ko smo na zelo zanimiv način obeležili letošnji praznik Dan državnosti. Vlada je že pred časom iz odbora za državne proslave izključila dva predstavnika Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, sigurno ne zaradi korona virusa 19, temveč za to, da nismo mogli vplivati na organizacijo proslave. O tem smo podali javno izjavo oziroma protest, ki vam je znan.

Spoštovani, na predvečer dneva državnosti smo lahko ugotovili, kako neusklajeno sta delovali zakonodajna in izvršilna oblast v Sloveniji. V Državni zbor so bili na slavnostno sejo povabljeni vsi praporščaki in predstavniki vseh domoljubnih in veteranskih organizacij, na centralno proslavo, na odprtem prostoru, pa ni bilo prostora za praporščake in predstavnike vseh domoljubnih in veteranskih organizacij, s sklicevanjem na korona virus 19, torej na izgovor, ki je že marsikaj skril pod preprogo. Na proslavo niso bili vabljeni drugi vojni veterani, civilni vojni invalidi, svojci padlih v vojni za samostojno Slovenijo in ranjeni v vojni za Slovenijo. Zato se javno sprašujemo, komu je bila namenjena proslava, če ne veteranom vojne za Slovenijo.

Predsednik Državnega zbora je na slavnostni seji kar nekaj krat omenil praporščake in vojne veterane ter njihov prispevek k temu, da lahko proslavljamo dan državnosti. Žal pa predsednik države tudi letos ni omenil vojnih veteranov, omenjal pa je vse drugo, od vloge novih strank in razcveta demokracije ter vse ponovno pozival k spravi. Tudi ni omenil, da v tistem času vrenja v Sloveniji po novi demokratični in samostojni državi takratna milica ob protestih oziroma zborovanjih ni postavljala ograj, ni bila v neprebojnih jopičih in do zob oborožena in ni popisovala ljudi kot kasneje mogoče potencialne storilce prekrškov ali kaznivih dejanj. In tako dobi človek občutek, da je predsednik države pozival k spravi 80% državljank in državljanov Slovenije in ne tistih 20% državljank in državljanov, ki danes v Sloveniji odpirajo ideološke teme, ki kličejo ljudi iz gozdov, ki potvarjajo zgodovino in se ukvarjajo s preteklostjo.

Izključevanje, ki si ga je ob tridesetletnici prvih demokratičnih volitev in začetkov priprav za osamosvojitev Slovenije dovolila vlada oziroma njen odbor za pripravo državnih proslav, je v temeljnem nasprotju s takratnim duhom enotnosti in svobode. Zato si bomo vojni veterani in domoljubi združeni v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije še naprej prizadevali, da bodo spoštovane vrednote, za katere smo se borili v različnih zgodovinskih obdobjih, za samostojno Slovenijo ter da bomo pri obeleževanju za vojne veterane pomembnih praznikih Republike Slovenije tudi aktivno sodelovali.

Ker na predvečer dneva državnosti nismo mogli biti na centralni proslavi s prapori, smo bili z njimi na vsakoletni proslavi v Trzinu, torej nismo bili na vzporedni proslavi, kot so to počeli nekateri, ki se do sedaj centralne proslave niso udeleževali. Tudi na drugih proslavah na regijskih in lokalnih nivojih so bili prisotni prapori veteranskih in domoljubnih organizacij in govorniki so se spomnili vloge vojnih veteranov in njihovega prispevka k osamosvojitvi Slovenije. Tudi sam sem na dan državnosti v Kamniku omenil vlogo vojnih veteranov 91 za vojno za samostojno Slovenijo.

Spoštovani, v svojem imenu in imenu vseh veteranov, veterank in domoljubov združenih v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije vam želim prijetno nadaljevanje vašega glavnega zbora ter prijetno druženje vseh nas, ki iz ustrezne distance in razumno ter tam, kjer je to mogoče, tudi spravljivo gledamo na prehojeno pot slovenskega naroda v prejšnjem stoletju, ki nas je pripeljala do samostojne Republike Slovenije.

Spoštovani, tudi letos je pred nami veliko izzivov in nalog. Naj omenim samo 30. obletnico manevrske strukture narodne zaščite in Dan suverenosti, pripravljati pa se moramo tudi za drugo leto, ko bomo med drugim pomembno obeležili 30. obletnico osamosvojitvene vojne oziroma samostojnosti Republike Slovenije. Upam, da nas ob praznovanju 30. obletnice državnosti ne bodo izločili tako kot letos, saj bomo takrat tik pred prevzemom predsedovanja Evropski uniji. In taka vlada, ki ne ceni in ne spoštuje vojnih veteranov vseh generacij, vojnih invalidov in civilnih invalidov vojn, si ne zasluži predsedovati demokratičnim državam, ki imajo do naštetih spoštljiv odnos in spoštujejo človekove pravice in njihove temeljne svoboščine.

Želim vam, da bi vaš današnji Glavni zbor potekal čim bolj konstruktivno, s ciljem oceniti vaše enoletno delo in da bi bila sprejeta program dela in finančni plan, ki bosta zagotavljala vsaj tako uspešno delo, kot ste ga opravili v lanskem letu.

Slikovne priloge

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020


 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020


 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020


 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020


 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020


 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020


 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020


 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020

 • 29. 06. 2020
  Letni zbor ZVVS 2020


Komentarji

Vsebina spletne strani se prikazuje glede na uporabniški nivo. Za prikaz celotne vsebine, komentiranje in glasovanje je potrebna prijava.

Uporabniško ime:
Geslo:

Registracija novega uporabnika.

Pozabljeno uporabniško ime in geslo

Forum
Koristne informacije, aktualne teme
Peticije
Podpisovanje peticij o aktualnih temah
Veteran
Glasilo Veteran
Spomini 1991
Spomini na osamosvojitveno vojno
Mediji o nas
Časopisni izrezki, članki, ...
Kazalo strani
Prikaz drevesne strukture spletne strani
Kontakti
Pokličite nas, pišite nam ...

Izberi kategorijo

Proslave

Srečanja

Pohodi

Šport

Rezultati

Pozivi

Komemoracije

Vabila

Obvestila

Napovedniki

Razpisi

Svečanosti

Usposabljanje

Poročila o delu

Izberi vse

skupaj št. pogledov strani: 1140
št. pogledov trenutnega uporabnika: 1088
Slovenska Vojska Zaposlimo

ZVVS, Rojčeva ulica 16, p.p. 2780, 1110 Ljubljana, Telefon: 01 524-17-84, Telefaks: 01 524-26-88, E-pošta: zveza@zvvs.si

© 2008 ZVVS, Vse pravice pridržane!Avtorji / DisclaimerPravno obvestilo / LegalOblikovanje: potres izdelava spletnih strani in grafično oblikovanje

strežnik: ZVVS.si@zvvs.si | strežniški datum in čas: 27.11.2021 00:02:00 | čas izdelave strani: 0,413s