< nazaj na novice

21. februar 2016

Kraj: Gornja Radgona

OZVVS Gornja Radgona

OZVVS Gornja Radgona v obdobju med 1996 - 2016

10. oktobra 1993 je bil v Ljubljani ustanovni zbor ZVVS, na katerem je bil sprejet Statut zveze in zastavljena organiziranost. Ustanovitelji ZVVS so PO. Osnova za organiziranost je bil takratni sistem struktur Narodne zaščite (NZ). Bilo je 13 pokrajinskih štabov teritorialne obrambe (TO), iz katerih se je oblikovalo 13 pokrajinskih odborov (PO) - ZVVS. PO ZVVS Pomurje je takrat štel 15 članov. Leta 1994 so se pričele aktivnosti z vabilom veterankam in veteranom Pomurja, da se vsak, ki ima pogoje po Statutu ZVVS včlani v takrat PO ZVVS Pomurje. Do tega leta je imela organizacija že več kot 500 članic in članov. Pokrajinski odbor ZVVS Pomurje, ki mu je predsedoval Ljubo Dražnik, je bil aktiven pri vseh slovesnostih na levem in desnem bregu Mure. V decembru 1995 je bil v Pomurju organiziran prvi sprejem za ranjence v osamosvojitveni vojni 1991, katerih je sedaj sedem (7). Istega leta je bil sprejet Zakon o vojnih veteranih, ki pa ni bil odraz predlogov PO veteranskih organizacij. Sprejet je bil tudi sklep PO-ZVVS Pomurje, da se do 1. marca 1995 v vseh štirih upravnih enotah ustanovijo območni odbori ZVVS.

 

Območni odbor ZVVS Gornja Radgona

Natančno 4 leta in pol po končani osamosvojitveni vojni in dve in pol leti po ustanovitvi ZVVS so v Gornji Radgoni na iniciativo skupine pripravili vse potrebne priprave in dokumentacijo, ki je omogočala nemoteno delo ustanovnega zbora OZ VVS Gornja Radgona. Statut zveze je postavil osnove za pripravo in ustanovitev združenja. Pripravili so poslovnik o delu zbora, sestavili dnevni red zbora, imenovali kandidacijsko komisijo, delovno predsedstvo, overitelje zapisnika in zapisnikarja. Po intenzivnih pogovorih in dogovorih je prišlo do realizacije.

 

SOBOTA, 20. JANUAR, ob 10. uri - GASILSKI DOM GORNJA RADGONA

Ustanovnega zbora se je udeležilo 51 udeležencev osamosvojitvene vojne 1991 in simpatizerjev - podpornikov. Seznam udeležencev je dokumentiran v listi prisotnosti. Za delovno predsedstvo so bili predlagani: Zdravko Stolnik - predsednik in člana - Zvone Benko in pokojni Marjan Merdaus. Predsednik delovnega predsedstva, potrjen na zboru, je pozdravil vse prisotne in povabljene goste, ki so sodelovali v pripravah in prispevali največ k ustanovitvi združenja ter prosil za predloge za kandidacijsko komisijo, zapisnikarja in overitelje zapisnika. V dnevnem redu, ki so ga podprli soglasno, so bile glavne točke:
- vsebina dela območne organizacije,
- program dela,
- dokumentacija, nujno potrebna za nemoteno delovanje.
Volitve Območnega odbora in drugih organov OZ VVS Gornja Radgona so bile javne. Takratni predsednik PO ZVVS Pomurje Ljubo Dražnik je v svojem uvodnem pozdravu omenil organiziranost, ki sem jo omenil v samem začetku kronologije.Takratni PO je izvajal vse naloge, ki jih danes s svojimi programi izvajajo posamezna OZVVS v Pomurju. Posebej je omenil, da je bilo opravljenega mnogo administrativnega dela, ki so ga opravljali brezplačno. Zaradi bolj ažurnega delovanja so 1. februarja 1996 v Ljubljani na zvezi zaposlili tajnika. V nadaljevanju je predsednik delovnega predsedstva dal v razpravo Načrt aktivnosti združenja za leto 1996. Osnova za to je bil že sprejet Program dela PO ZVVS Pomurje, ki je vseboval:
-zagotovitev oznak,
-sodelovanje z Združenjem Sever in SV,
-obravnava zakonskih aktov o vojnih veteranih,
-sodelovanje na proslavah, obisk ranjencev in letno srečanje vseh štirih združenj,
- načrt za izdelavo ZBORNIKA ali brošure, kjer bi osvetlili vse dogodke, v sodelovanje bi bile vključene vse strukture udeležene v osamosvojitveni vojni 1991.
V pozdravu so se zvrstili vsi vabljeni (PVD Sever, ZZB, občinski funkcionarji in posamezniki), ki so poudarili tesno sodelovanje in skupno pripravljenost na izpostavljenih projektih:
- proslava ob 5. obletnici osamosvojitvene vojne v G. Radgoni,
- pomoč pri pridobivanju statusa,
- pridobivanje članstva,
- podelitve priznanj MORS-a,
- ustanovitev zgodovinskega društva in še mnogo skupnih nalog.
Po temeljiti razpravi in po predlogu kandidacijske komisije, je bil izvoljen odbor - predsedstvo iz vseh struktur, to je 14 članov predsedstva. Zanimivo je bilo, da je za vsakega člana bila podana informacija o njegovi aktivnosti, vlogi, položaju in delovanju med osamosvojitveno vojno 1991.
Novoizvoljenemu odboru sta zaželela dobro delo Alojz Šteiner in Ljubo Dražnik.
Na 1. seji združenja, ki je bila sklicana 9. aprila 1996, v Gasilskem domu GR, je bil za predsednika izvoljen FRANC ZEMLJIČ - naš častni predsednik, za sekretarja pa Silva Kuzma, ki svojo nalogo opravlja še danes.
V letu 1996 je bilo vključenih v združenje 85 članov. V tem letu je bilo po Sloveniji ustanovljenih 17 območnih združenj VVS.
Pričele so se priprave na proslavo ob 5. obletnici osamosvojitve, kjer so sodelovali predstavniki OZVVS, PVD Sever G. Radgona, ZSČ, ZB NOV G. Radgona, zgodovinsko društvo, z veliko podporo občinskih struktur, pri kateri je deloval Odbor za prireditve pri občini. Bila je obeležena z otvoritvijo razstave del o osamosvojitveni vojni v Špitalu.
V naslednjem obdobju so bile na podoben način na državni ravni v Gornji Radgoni organizirane še:
- 10-letnica, 3. julija 2001, ko je bil slavnostno odkrit spomenik Solza v Spominskem parku, slavnostni govornik je bil bivši predsednik države, naš rojak Milan Kučan.
V istem letu smo uspeli še pred obletnico nabaviti prapor združenja, ki nam je v čast in ponos. Prvi praporščak Anton Pintarič je bil prvi nosilec. Njegov namestnik je bil Milan Mulec, za njim pa Franc Krajnc. Danes je prvi praporščak Matjaža Perša, njegov namestnik pa Anton Pintarič. Dosedanji praporščaki so prapor primerno čuvali, negovali in s posebno častjo nosili in nas zastopali na vseh slovesnostih doma, v Pomurju in na mnogih državnih proslavah širom po domovini. Matjaž je tudi nosilec prapora PO ZVVS Pomurje od leta 2010.
Praporščaki - hvala vam!

Leta 2002 smo pričeli z našim največjim skupnim projektom - Spominskim pohodom ob meji, ki ga organiziramo vsako leto, izmenično v startu Gornja Radgona-Radenci in obratno.Velika udeležba, zanimiv program, spominska nota in domoljubje so vodilo, da OO, ki je sestavljen iz OZVVS-GR, PVD Sever - pododbor GR, ZSČ-GR in Občinskega združenja borcev za vrednote NOB-GR. Odbor je opravil vse organizacijske zadeve z največjo podporo občin G. Radgona in Radenci ter Apač in Sv. Jurija ob Ščavnici. Naj se to sodelovanje še krepi, saj bomo le v tem primeru zagotovili vrhunske izvedbe te spominske slovesnosti, ki ima v prvi vrsti domovinsko noto, spomin in opomin na agresijo na območju G. Radgone ter druženje ljudi, ki podobno mislimo in čutimo.
Na tem mestu se moram zahvaliti za največjo podporo MORS-u, orkestru SV in Gardi, MNZ in Orkestru slovenske policije, Pihalnemu orkestru Gornja Radgona ,vsem izvajalcem kulturnega programa na lokalni ravni ter seveda pohodnikom in obiskovalcem prireditev. Pa da ne pozabim OO in posameznikov, ki ste vedno pripravljeni pomagati - vam gre največja zahvala za odlično izpeljavo vseh spominskih pohodov doslej.
15. obletnica vojne za Slovenijo v sklopu 5. Spominskega pohoda ob meji je bila 3. julija 2006 obeležena z veliko slovesnostjo v Gornji Radgoni, kjer je bil slavnostni govornik načelnik GŠSV generalmajor Albin Gutman.
Istega leta smo imeli v Gornji Radgoni evidentiranih že 687 veteranov s statusom. Število članov združenja pa se je povečalo na 830, za kar gre zahvala predvsem sekretarki Silvi.
20. obletnica, 3. julija 2011, in 10. Spominski pohod ob meji je bil prav tako zaznamovan z udeležbo čez 400 pohodnikov in s slavnostno govornico Ljubico Jelušič, ministrico za obrambo RS.
Letos, 3. julija 2016, ob 25-letnici samostojne države, 25-letnici osamosvojitvene vojne 1991, spominu in opominu na agresijo tankovske enote JLA polkovnika Popova in njegovem odhodu iz porušene Gornje Radgone želi Občina Gornja Radgona s podporo OZ VVS G. Radgona organizirati osrednjo proslavo na državni ravni na območju Pomurja, krati pa bomo izvedli 15. Spominski pohod ob meji.
Po treh mandatih vodenja OZVVS, ki mu je predsedoval današnji častni predsednik Franc Zemljič, smo v letu 2007 izvolili novo vodstvo. Predsedovanje je prevzel Jože Makovec, ki je združenje uspešno vodil v spremenjenih pogojih delovanja, ki ga je narekovala aktualna politika države.
Z najemno pogodbo smo si pridobili nove prostore združenja nasproti občinske zgradbe, ki pa jih je bilo potrebno temeljito prenoviti. S samo prenovo in vlaganjem v prostor smo si uveljavili pravico do brezplačnega najema. Vloženega je bilo mnogo prostovoljnega dela in finančnih sredstev, da smo uredili svoje trenutno domovanje, ki nam je lahko v ponos. Vsekakor pa moramo razmišljati o novi pogodbi, saj se nam veljavna isteče v letu 2017. Prepričan sem, da nam bo v sodelovanju z Občino Gornja Radgona uspelo.
V enem obdobju smo s prizadevanjem našega člana Bojana Erliha pridobili v upravljanje bivšo karaulo v Zgornjem Konjišču. Tukaj smo pripravili tudi slovesnost s podelitvijo visokih priznanj in znakov MORS –a , ZVVS in OZVVS. Ker pa so bila vlaganja v že močno načeto infrastrukturo in obsežna zahtevnost projekta prevelika, smo od namere za ureditev Centra za veterane odstopili in jo predali nazaj MORS-u.
Od države smo pričakovali več, pa ne v materialnem smislu, ki je za marsikoga zelo pomemben dejavnik. Veterani osamosvojitvene vojne 1991, združeni v ZVVS in ZPVD-Sever, smo si zaslužili spoštovanje vseh izvoljenih predsednikov države, vlade, parlamenta, ostalih institucij in političnih strank . Enotna politika v procesu osamosvajanja in organizirano delovanje TO je bila temelj za izjemen uspeh pripadnic in pripadnikov enot TO, Milice, NZ in civilnih struktur pri obrambi pred agresijo JLA na našo mlado državo.
Ne smemo pozabiti - zagovarjati in poudarjati moramo našo odločenost, da smo za domovino - Slovenijo v odločilnem obdobju osamosvajanja izpostavili svoja življenja, da so bile žrtve, ranjenci in da je ostal v nas ponos in boleč spomin, pri svojcih pa grenkoba in razočaranje.
Žal, takšne enotnosti ni več, načrtno pa nas neka politika razdvaja, zmanjšuje zasluge, žali in poskuša diskriditirati z ustanavljanjem novih društev, ki so njihov strankarski podmladek, in ustvarjanjem nove zgodovine, ki nima temeljev .
Na nivoju našega delovanja v skladu z letnimi načrti izvajamo mnogo aktivnosti, ki so domovinskega, spominskega in družabnega pomena:
- organizacija izletov in pomoč pri obiskih sorodnih združenj,
- strokovno razlago dogodkov iz osamosvojitvene vojne,
- ribiško tekmovanje našega članstva,
- letos organiziramo Odprto prvenstvo v ribolovu za vse OZVVS Pomurja, Lenarta in Ormoža, vse ZSČ Pomurja in PVD Sever za celotno Pomurje,
- organizacija že 6. Dnevov OZVVS GR v Lastomercih z bogatim strokovnim, športnim in družabnim programom,
- zbiranjem pomoči ob naravnih nesrečah v letu 2014 in po potrebi,
- udeležba na krvodajalskih akcijah doma in v Rakičanu,
- udeležba na pogrebnih slovesnostih našega članstva in v Pomurju,
- udeležujemo se večine pohodov in slovesnosti v organizaciji sorodnih združenj in društev,
- leta 2010 je bilo izvedenih mnogo aktivnosti na nivoju Pomurja, na državnem nivoju in v tujini - tega leta sem prevzel funkcijo predsednika PO ZVVS Pomurje. V 4-letnem obdobju sem deloval povezovalno, Kot podpredsednik OZVVS G. Radgona in predsedujoči v PO sva skupaj z predsednikom PO PVD Sever za Pomurje prispevala velik delež k zelo odmevni in uspešni slovesnosti v Hotelu Radin v Radencih ob dogodku Odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije.
- udeležili smo se protestnega shoda 21. 12. 2012 v Ljubljani, kjer smo odlično organizirani pod vodstvom ZVVS in ZPVD –Sever odločno protestirali proti Vladi RS, poslancem DZ, predsedniku RS in vsem nosilcem takratne oblasti zaradi zaskrbljenosti nad političnimi, ekonomskimi in socialnimi razmerami v državi, katero smo si predstavljali kot Mater domovino. Zahtevali smo samo dostojanstvo.
- pričeli smo s prakso dobrega sodelovanja vseh OZVVS-Pomurje s SV - Vojašnico generala Maistra v Mariboru in Rodovskim bataljonom v vojašnici M. Sobota. Obojestranska korist se že obrestuje na Dnevih odprtih vrat v obeh ustanovah, pripravi izobraževanja praporščakov v njihovih prostorih in sodelovanju na naših prireditvah, kljub drastičnim rezom v proračun SV, ki nimajo več nobene logike, posebno sedaj, ko živimo v najbolj kriznem obdobju naše države.
Kot predsednik OO za organizacijo POSVETA - Vloga TO Pomurja v procesu osamosvajanja in UO za izdajo zbornika, bi se ob tej priložnosti želel zahvaliti: MO Murska Sobota, Študijski knjižnici MS, poveljstvu vojašnice v MS, ki je bilo gostitelj vseh sej OO in UO - tako smo lahko uspešno realizirali največji pisni zgodovinski projekt - izdajo ZBORNIKA: VLOGA TO POMURJA V PROCESU OSAMOSVAJANJA. Obenem hvala vsem,ki ste dali v branje svoje prispevke. Posebna zahvala generalmajorju dr. Alojzu Šteinerju, glavnemu in odgovornemu uredniku, obenem tudi predsedniku ZSČ za vztrajnost, doslednost in natančnost pri preverjanju vseh prispevkov. Enaka zahvala gre predsedniku ZVVS generalmajorju Ladislavu Lipiču, da je predsedstvo ZVVS te projekte finančno podprlo na zvezni ravni.
Posebej nas je prizadela novica, da je v sodnem postopku izrečena oprostilna sodba v zadevi POPOV na Okrajnem sodišču v M. Soboti, kjer je tožilec odstopil od nadalnje tožbe. V svojem protestu, ki sem ga zapisal v imenu članstva, sem na seji Odbora za obrambo pri Državnem zboru odločno protestiral in zahteval, da se proces obnovi. Seje, ki je bila 1. 12. 2015 v prostorih DZ, smo se udeležili trije člani predsestva OZVVS , predsednik ZVVS Ladislav Lipič in predsednik ZSČ dr. Alojz Šteiner, ki sta podala svoja mnenja.
Na pobudo in poziv župana Gornje Radgone Stanislava Rojka, tudi našega člana in prostovoljca osamosvojitvene vojne,smo pri delu v Nastanitvenem centru v Gornji Radgoni izvajali odgovorne naloge pri zagotovitvi varnosti in obvladovanju reda v samem centru. To nalogo z vso odgovornostjo sprejelo pet(5) članov . Bilo je opravljenih mnogo prostovoljnih ur, za katere smo se odločili veterani OZVVS GR, in spoznanje, da je bilo v teh trenutkih potrebno tej množici ljudi nuditi to, česar jim dom ne more. Bilo pa je tudi spoznanje, da je bilo med njimi vse preveč mladeničev, ki bi v svoji domovini lahko bili bolj koristni.
V decembru 2015 so nam veteranom ponovno odobrili že pridobljeno pravico do dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Pravica je zaenkrat dodeljena samo določenim kategorijam. O vsem tem smo pisno obvestili članstvo, da si zadeve uredijo na UE Gornja Radgona.
Navedel sem mnogo naših aktivnosti, a jih je še za najmanj toliko in še več.
Čas je, da 20-letnici tudi nazdravimo, zato želim, da zastavljen scenarij izpeljemo, uživamo v programu in se na zaključku srečamo ob kozarcu razgovora.
Iskrene čestitke prejemnikom Zahvalnih listin OZ VVS G. Radgona.
Naj ne bo pozabljeno!

 

Niko Brus, predsednik OZ VVS Gornja Radgona
Gornja Radgona, 20. januar 2016

 

Slikovne priloge

  • 21. 02. 2016
    logo ZVVS


Komentarji

Vsebina spletne strani se prikazuje glede na uporabniški nivo. Za prikaz celotne vsebine, komentiranje in glasovanje je potrebna prijava.

Uporabniško ime:
Geslo:

Registracija novega uporabnika.

Pozabljeno uporabniško ime in geslo

Forum
Koristne informacije, aktualne teme
Peticije
Podpisovanje peticij o aktualnih temah
Veteran
Glasilo Veteran
Spomini 1991
Spomini na osamosvojitveno vojno
Mediji o nas
Časopisni izrezki, članki, ...
Kazalo strani
Prikaz drevesne strukture spletne strani
Kontakti
Pokličite nas, pišite nam ...

Izberi kategorijo

Proslave

Srečanja

Pohodi

Šport

Rezultati

Pozivi

Komemoracije

Vabila

Obvestila

Napovedniki

Razpisi

Svečanosti

Usposabljanje

Poročila o delu

Izberi vse

skupaj št. pogledov strani: 2989
št. pogledov trenutnega uporabnika: 2973
Slovenska Vojska Zaposlimo

ZVVS, Rojčeva ulica 16, p.p. 2780, 1110 Ljubljana, Telefon: 01 524-17-84, Telefaks: 01 524-26-88, E-pošta: zveza@zvvs.si

© 2008 ZVVS, Vse pravice pridržane!Avtorji / DisclaimerPravno obvestilo / LegalOblikovanje: potres izdelava spletnih strani in grafično oblikovanje

strežnik: ZVVS.si@zvvs.si | strežniški datum in čas: 04.12.2021 12:48:13 | čas izdelave strani: 0,437s