< nazaj na novice

14. oktober 2013

Kraj: Ljubljana

Svečana seja Zveze veteranov ob 20-letnici delovanja

Zveza veteranov vojne za Slovenijo je bila ustanovljena 10. oktobra 1993 in obeležuje 20 letnico svojega delovanja.
V počastitev tega jubileja je na Magistratu v Ljubljani potekala svečana seja Zveze veteranov.
Vse zbrane je v uvodu nagovoril predsednik Ladislav Lipič, ki je v svojem govoru izpostavil, da smo veteranke in veterani veliko pričakovali od naše stanovske, nevladne in nestrankarske organizacije. Naša pričakovanja so se v veliki meri tudi uresničila, vendar ne v takšnem obsegu, kot smo pričakovali in kot bi se lahko.
Danes in v prihodnjih letih bomo morali spregovoriti o marsičem in poiskati ustreznejše rešitve glede naše organiziranosti, kot tudi pri rešitvi celotnega veteranstva v Sloveniji.
Po nepotrebnem se srečujemo s vprašanjem, katere so prave veteranske organizacije čeprav je zakon, ki to ureja dovolj jasen, le spoštovati je potrebno zapisana določila. Pri urejanju teh zadev pričakujemo drugačen odnos uradnikov na resornem ministrstvu, kot ga doživljamo danes in se kaže v aroganci in nekorektnosti do veteranov.

Kljub naštetim težavam  želimo biti veterani pošteni, ponosni in samozavestni člani skupnosti, ki se bomo vedno zavzemali za mir, blaginjo in dostojanstvo državljank in državljanov.

Na prireditvi smo podelili tudi posebne zahvalne listine vsem tistim, ki so jih v pokrajinskih in območnih združenjih izbrali in ocenili, da so v minulih 20-ih letih storili veliko za veteranstvo in njeno prepoznavnost. Izbira je bila težka, saj se zavedamo, da je veliko veterank in veteranov prispevalo svoj delež k uspešnosti naše organizacije. Prejemniki zahvalnih listin so prvi med enakimi, ki bodo na prihodnjih prireditvah še prejeli zahvalne listine.

Na svečani seji Zveze veteranov so zahvalne listine prejeli:
Čibej Jože, Čop Darko, Gorenšek Maksimiljan, Grabnar Marjan, Hočevar Franc Dušan, Jonaš Ludvik, Koselj Janez, Ličen Vlado, Lisjak Srečko, Simsič Jakob, Sračnik Anton in Teropšič Mitja.

Prireditev seveda ni mogla miniti brez kulturnega vložka, za katerega je poskrbel Peter Teichmeister in učenci harmonikarskega kvinteta Glasbene šole Moste.

V nadaljevanju objavljamo celoten govor predsednika Zveze veteranov Ladislava Lipiča.

Spoštovani prejemniki zahvalnih listin,
člani predsedstva,
veteranke in veterani,
predsedniki in predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij,  spoštovani gostje!

Danes se spominjamo in praznujemo 20-letnico Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Jubilej polnoletnosti in spomina na obdobje, ko smo ne samo opazovali, ampak sodelovali v zgodovinskih dogodkih na prelomu stoletja. Bili smo priče zgodbam o uspehu, ponosu in zanosu zaradi nove, lastne nam države. In v procesu nastajanja in dokončnega priznanja v mednarodni skupnosti smo sodelovali in bili njeni soustvarjalci.
V ta proces ponosa in zanosa sodi tudi ustanovitev naše veteranske organizacije, ki se je od ustanovitve pa do danes tako organizacijsko kot tudi vsebinsko spreminjala. Ravno na današnji dan,10. oktobra 1993 je bilo ustanovljeno  Združenje veteranov vojne za Slovenijo, ki je bilo nato 20. maja 2000 ukinjeno in ustanovljena je bila Zveza veteranov vojne za Slovenijo in ta naziv nosi še danes.
Veteranke in veterani smo od naše stanovske nevladne in nestrankarske organizacije veliko pričakovali in danes lahko rečemo, da so se naša pričakovanja v velikem delu tudi uresničila. Organizirane  so bile številne aktivnosti za ohranjanje spomina na obdobje osamosvajanja in posebej vojne za osamosvojitev. Naj omenim samo nekatere za zgodovino pomembna dejanja-postavitev številnih spominskih plošč in oznak, postavitev spominskega obeležja slovenskemu Rodoljubu, izdaja in  sofinanciranje različnih knjig in zbornikov, zgoščenk ter spominskih in zahvalnih listin.
Sodelovanje z različnimi izobraževalnimi ustanovami ter ostalimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, kar je doseglo visoko stopnjo enotnega in usklajenega nastopanja med organizacijami, združenimi v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij. Že v letu 1994 je takratno združenje postalo član Svetovne veteranske federacije ter aktivno sodelovalo v njenih organih. Poteka tudi sodelovanje z veterani vseh sosednjih držav in tudi Slovaško Republiko. Ves čas svojega delovanja je bila v organizaciji prisotna skrb za naše socialno ogrožene soborce in še posebej v zadnjih letih, ko je država zašla v krizo, je vedno več naših članov, ki so potrebni pomoči. Aktivno smo sodelovali pri iskanju čimbolj ugodne rešitve statusa za svojce naših padlih soborcev. Izgrajena je bila ustrezna celostna podoba organizacije in njena prepoznavnost v družbi postaja vsak dan večja. K temu pripomorejo odmevni dogodki, ki jih organizirajo naša območna združenja in pokrajinski odbori Zveze. Športna tekmovanja, pohodi in spominske prireditve so priložnosti, ki ohranjajo spomin na dogodke iz obdobja 1990-1991 in seveda ob tem omogočajo prijetno druženje vseh nas.
Posebej pa želim izpostaviti odlično sodelovanje z Ministrstvom za obrambo in Slovensko vojsko. Vsa ta leta se številne aktivnosti, ki so bile organizirane, ne bi mogle tako uspešno izvesti, če nam ne bi ves čas stala ob strani SV in njeni pripadniki. Zato se jim še posebej zahvaljujem. Enako velja tudi za lokalne skupnosti in njene predstavnike, ki kljub neustreznim rešitvam, zapisanim v naši zakonodaji, iščejo in tudi najdejo vse možnosti, kako nam pomagati.
Naj se vrnem k v uvodu izrečeni ugotovitvi, da so se naša pričakovanja od ustanovitve do danes tudi uresničila. So, pa vendar ne tako in v takšnem obsegu, kot smo pričakovali in kot bi se lahko. Kljub današnjemu svečanemu trenutku ne moremo mimo tega, kar se nam dogaja v zadnjih letih in predvsem mimo krivic, ki so bile storjene veteranom in veteranstvu na sploh. Ni potrebno ponavljati in opisovati v zadnjih dveh letih storjenih dejanj predstavnikov oblasti-tako izvršne kot zakonodajne, tako prejšnje kot sedanje Vlade. Vse to lahko tudi danes samo obsodimo in se še nadalje trudimo opozarjati storilce teh nečednosti kot tudi javnost, da je nespoštovanje simbolov in pozitivnih vrednot sekanje korenin lastnemu narodu.
Danes in v prihodnjih letih bomo morali spregovoriti o marsičem in iskati ustreznejše rešitve tako glede naše organiziranosti kot tudi iskati rešitve celotnega veteranstva v Sloveniji. Ponovno se nam zastavljajo vprašanja, katere so prave veteranske organizacije med številnimi in pomembnimi civilno-družbenimi organizacijami, ki so razvrščene ob bok veteranskim organizacijam. Mogoče pa je zakon, ki ureja ta vprašanja, dovolj jasen, samo potrebno je spoštovati in izvajati zapisana določila. Enako velja tudi na osebni ravni, ko se sprašujemo o jasnosti veteranskega statusa. To so le nekatera vprašanja, o katerih bo potrebno spregovoriti v prihodnjem obdobju. In v tem procesu pričakujemo bistveno drugačen odnos uradnikov v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot ga doživljamo danes, ko se kaže aroganca in nekorektnost do veteranov. Sedaj je nepripravljenost za pogovor in dogovor o reševanju odprtih vprašanj, ki nas tarejo, popolna. S  tako diskriminatornim odnosom se bodo odprta vprašanja, ki bi bila danes rešljiva, še bolj zapletala in njihova rešitev bo čedalje težja. In naj še enkrat ponovim: najbolj odgovorni v tej državi bi se morali zavedati, da s takšnim odnosom do simbolov naše domovine sekajo njene korenine!
Prepričan sem, da bo prej ali slej tudi pri najbolj odgovornih v tej državi prevladalo spoznanje, da nas ne more rešiti samo kapital in sanacija bank ter gospodarstva, ampak je potrebno obuditi duhovno in moralno moč ljudi ter njihovo verovanje v boljši jutri. Naša bogata zgodovina, naše uporništvo, bogata kultura ter čudovita dežela z vsemi naravnimi lepotami, vse to je tisto, kar je pozabljeno in kar je postalo nepomembno. Samo pošten in ponosen ter predvsem samozavesten član skupnosti lahko premaga težave, pred katerimi se je znašla naša družba. Brez naštetih lastnosti ne bomo uspešni in vodilo tistih, ki odločajo v naši državi, bi morala biti: mir, blaginja in dostojanstvo njenih državljank in državljanov.

Spoštovani,
ne glede na vse težave, s katerimi se srečujemo tako v veteranski organizaciji kot zasebnem življenju, pa je potrebno živeti z optimizmom ter verjeti v boljši jutri. K temu nas zavezujejo naši soborci, ki so za to državo, predvsem pa za svojo domovino darovali svoja življenja. Spominjajmo se jih z globokim spoštovanjem in zavestjo, da jih ne bomo nikoli pozabili.Ob tej priložnosti naj citiram misel Mehmeta Jasina:
»Najlepšo pesem miru pojejo mrtvi vojaki«.

Danes bomo s posebnimi zahvalnimi listinami izrazili priznanje vsem tistim, katere ste v pokrajinskih in Območnih združenjih izbrali ter ocenili, da so v minulih 20-ih letih veliko storili za veteranstvo in njeno prepoznavnost. Zavedam se, da je bila izbira težka, saj je veliko veterank in veteranov, ki so prispevali velik delež uspešnosti naše organizacije. Danes se zahvaljujemo prvimi med enakimi, v prihodnjih dneh pa bomo na vaših prireditvah izročili še zahvalne listine ostalim veterankam in veteranom, ki ste jih in jih še boste predlagali.
Ob tej priložnosti izražam zahvalo in spoštovanje tistim našim članom, ki so nas prezgodaj in za vedno zapustili. Njihov prispevek veteranstvu bo zapisan ob vseh njihovih dejanjih v pripravah in v sami osamosvojitveni vojni.
Naj se ob koncu svojega govora zahvalim vsem tistim, ki so kakorkoli nudili pomoč ZVVS v minulih 20-ih letih.Ta pomoč in sodelovanje je bilo dragoceno in moja zahvala naj bo vsaj malenkosten prispevek za njihova dejanja.Vir: ZVVS

Slikovne priloge

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov


 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Jože Kljun - namestnik praporščaka

 • 18. 10. 2013
  M. Grabnar in D. Grmek izvajata svečano veteransko dejanje

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov


 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov


 • 18. 10. 2013
  Peter Teichmeister-povezovalec slavnostne seje

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov


 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 18. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov


 • 14. 10. 2013
  Ludvik Jonaš in Ladislav Lipič

 • 14. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov

 • 14. 10. 2013
  Nagovor predsednika Ladislava Lipiča

 • 14. 10. 2013
  Svečano veteransko dejanje


 • 14. 10. 2013
  Svečana seja Zveze veteranov


Komentarji

Vsebina spletne strani se prikazuje glede na uporabniški nivo. Za prikaz celotne vsebine, komentiranje in glasovanje je potrebna prijava.

Uporabniško ime:
Geslo:

Registracija novega uporabnika.

Pozabljeno uporabniško ime in geslo

Forum
Koristne informacije, aktualne teme
Peticije
Podpisovanje peticij o aktualnih temah
Veteran
Glasilo Veteran
Spomini 1991
Spomini na osamosvojitveno vojno
Mediji o nas
Časopisni izrezki, članki, ...
Kazalo strani
Prikaz drevesne strukture spletne strani
Kontakti
Pokličite nas, pišite nam ...

Izberi kategorijo

Proslave

Srečanja

Pohodi

Šport

Rezultati

Pozivi

Komemoracije

Vabila

Obvestila

Napovedniki

Razpisi

Svečanosti

Usposabljanje

Poročila o delu

Izberi vse

skupaj št. pogledov strani: 2742
št. pogledov trenutnega uporabnika: 2696
Slovenska Vojska Zaposlimo

ZVVS, Rojčeva ulica 16, p.p. 2780, 1110 Ljubljana, Telefon: 01 524-17-84, Telefaks: 01 524-26-88, E-pošta: zveza@zvvs.si

© 2008 ZVVS, Vse pravice pridržane!Avtorji / DisclaimerPravno obvestilo / LegalOblikovanje: potres izdelava spletnih strani in grafično oblikovanje

strežnik: ZVVS.si@zvvs.si | strežniški datum in čas: 04.12.2021 23:56:58 | čas izdelave strani: 0,472s