< nazaj na dogodke

27. februar 2009 / Poročila o delu

Kraj: REČICA PRI LAŠKEM

OZVVS Laško

ZBOR VETERANOV OZVVS LAŠKO

 

 

 

 

 

POROČILO

PREDSEDNIKA OZVVS LAŠKO O DELU V LETU 2008

 

 

SPOŠTOVANI ZBOR, VETERANKE IN VETERANI, GOSTJE.

 

LETO 2008 JE ZA NAMI. ZBRALI SMO SE NA LETNEM ZBORU VETERANOV OBMOČNEGA ZDRUŽENJA VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LAŠKO.

PRAV JE, DA SE NA DANAŠNJEM ZBORU SEZNANIMO S POROČILI O DELU NAŠEGA ZDRUŽENJA.

 

PREGLEDATI MORAMO IN OCENITI TER ANALIZIRATI USPEŠNOST NAŠEGA DELA V PRETEKLEM LETU, UGOTOVITI, KATERE ZASTAVLJNENE CILJE IZ NAČRTA DELA ZA LETO 2008 SMO URESNIČILI IN KATERIH NE. PRAV JE, DA OCENIMO PRI KATERIH NALOGAH SMO BILI USPEŠNI, PRI KATERIH PAČ NE. KRITIČNA OCENA REALIZACIJE NAČRTA DELA ZA LETO 2008 NAJ PRIPOMORE K BOLJŠEMU DELU IN REALIZACIJI NAČRTA DELA ZA LETO 2009.

 

PA POJDIMO OD TOČKE DO TOČKE NAČRTA DELA ZA LETO 2008 PO POSAMEZNIH SKLOPIH.

 

I. STALNE AKTIVNOSTI  - NAČRTOVANIH  JE BILO PET NALOG

 

PRIDOBIVANJE ČLANOV ZDRUŽENJA JE NAŠA STALNA NALOGA. V LETU 2008 SE JE V NAŠE ZDRUŽENJE VKLJUČILO 36 NOVIH ČLANOV. SKUPNO ŠTEVILO JE KONCEM LETA ZNAŠALO 245 ČLANOV. S PRIDOBIVANJEM NOVIH ČLANOV BOMO NADALJEVILI TUDI V LETU 2009.

 

NAPREDEK SMO DOSEGLI TUDI PRI OBVEŠČANJU ČLANOV PREKO POŠTE, ELEKTRONSKE POŠTE, FORUMSKE STRANI ZDRUŽENJA, SPLETNE STRANI ZVEZE IN PREKO JAVNIH OBČIL: NOVEGA TEDNIKA, GLASILA VETERAN, VEČER, DELO, LAŠKEGA BILTENA, RADEŠKIH NOVIC ITD. INFORMACIJ JE BILO VELIKO, KAR NAMERAVAMO NADALJEVATI TUDI V PRIHODNJE.

 

ZAINTERSIRANIM ČLANOM ZDRUŽENJA SMO NUDILI POMOČ PRI UREJANJU STATUSNIH ZADEV.

 

 

DENARNO SOCILANO POMOČ ZVEZE VETERANOV STA PREJELA DVA NAŠA ČLANA.

 

ZA USPEŠNO REALIZACIJO PROGRAMA DELA SO POTREBNA FINANČNA SREDSTVA. TA PRIDOBIMO S POBIRANJEM ČLANARINE, Z DONATORSKIMI VLOŽKI IN PRORAČUNSKIMI SREDSTVI OD STRANI ZVEZE IN LOKALNIH SKUPNOSTI TER SOFINANCIRANJEM ČLANOV PRI POSAMEZNIH AKTIVNOSTIH.

V LETU 2008 SMO POBRALI ČLANARINO V 99,98 % USPEŠNOSTI, NAJ BO TAKO ŠE V PRIHODNJE.

 

DELOVNE SKUPINE SMO FORMIRALI GLEDE NA TRENUTNE POTREBE (OB ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH, ODKRIVANJU SPOMINSKIH OBELEŽIJ IN SPOMENIKA).

 

VSEH PET NALOG TEGA SKLOPA JE BILO REALIZIRANIH.

 

 

II. SEJE ORGANOV ZDRUŽENJA – ŠTIRI  NALOGE

 

LETNI ZBOR VETRANOV ZA LETO 2007 SMO IMELI V RADEČAH, V GOSTIŠČU STRNAD. PRISOTNIH JE BILO 55 ČLANOV ZDRUŽENJA IN GOSTI.

 

PREDSEDSTVO JE IMELO V LETU 2008  ŠTIRI REDNE SEJE, KI SO BILE SKLEPČNE; NA SEJE JE BIL VABLJEN TUDI PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA, KI  SE JE SEJ TUDI REDNO UDELEŽEVAL.

 

NADZORNI ODBOR JE IMEL ENO SEJO, SEJ ČASTNEGA RAZSODIŠČA PA NI BILO, KER NI BILO POTREBNO.

 

 

III. STROKOVNA USPOSABLJANJA – PET NALOG

 

V OKVIRU NALOG STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ČLANOV NAŠEGA ZDRUŽENJA SMO SE V OBLIKI DELEGACIJ UDELEŽILI OGLEDA OPREME SLOVENSKE VOJSKE V ŠTORAH, ČLANI SO SI OGLEDALI PODOBNO RAZSTAVO V LAŠKEM V ORGANIZACIJI UPRAVE ZA OBRAMBO CELJE, NA IZLETU PA SMO SI V MUZEJU VOJAŠKE ZGODOVINE V PIVKI OSVEŽILI ZNANJE S PODROČJA ARTILJERIJSKO OKLEPNIH EKSPONATOV.

 

OBISK OBELEŽJA OSAMOSVOJITVENI VOJNI ZA SLOVENIJO SMO OPRAVILI NA GEOSSU IN V PIVKI.

 

UDELEŽILI SMO SE STROKOVNIH USPOSABLJANJ IN POSVETOV V ORGANIZACIJI ZVEZE V LOGATCU IN V POLJČAH.

 

 

NISMO PA REALIZIRALI DVEH NALOG:

OBISK SEJMA OBOROŽITVE V GORNJI RADGONI IN NISMO IZVEDLI NALOGE PREDAVANJ O DELOVANJU VETERANOV V OSNOVNIH ŠOLAH (PRISTOP DO TE NALOGE V SLOVENIJI ŠE NI POENOTEN).

 

 

IV. SREČANJA VETERANOV, MANIFESTACIJE IN SPOMINSKI POHODI

 

17. MAJA - DELEGACIJA SE JE UDELEŽILA SLOVESNOSTI OB DNEVU ZVVS NA GEOSSU,

 

24. MAJA SMO ORGANIZIRALI, V SODELOVANJU Z ZDRUŽENJEM SEVER, ZVEZO SLOVENSKIH ČASTNIKOV, ZVEZO BORCEV NOB, DRUŠTVOM ZA OHRANJANJE SPOMINA NA POHOD XIV. DIVIZIJE LAŠKO TER TURISTIČNIM DRUŠTVOM RADEČE POD POKROVITELJSTVOM OBČINE RADEČE TER SODELOVANJU

SLOVENSKE VOJSKE SREČANJE VETERANSKIH ORGANIZACIJ NA BRUNKU NAD RADEČAMI,

 

DELEGACIJE S PRAPORŠČAKOM SO BILE PRISOTNE NA SVEČANOSTIH OB DNEVU DRŽAVNOSTI V LJUBLJANI IN NA SVEČANOSTIH V OBČINAH LAŠKO IN RADEČE,

 

UDELEŽILI SMO SE SPOMINSKEGA POHODA IN SVEČANOSTI OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU V REČICI,

 

28. JUNIJA SMO IZVEDLI POHOD NA SVETINO, NA SREČANJE VETERANOV, KAMOR SO NAS POVABILI  VETERANSKI PRIJATELJI IZ ŠTOR TER ZADEVO ZAKLJUČILI PRI NAŠEM PRIZADEVNEM KARLU -  S TRADICIONALNO DOBRIM PIKNIKOM,

 

ČLANI SO SE UDELEŽILI SPOMINSKEGA POHODA V REČICI IN SVEČANOSTI PRI DOMAČIJI FERME – KODRE,

 

KONCEM AVGUSTA SO SE ČLANI UDELEŽILI SREČANJA VETERANOV IN PLANINCEV NA GRAŠKI GORI NAD VELENJEM TER GA NADALJEVALI Z DVODNEVNIM POHODOM PREKO PAŠKEGA KOZJAKA DO SOCKE,

 

SODELOVALI SMO NA SLOVESNOSTIH OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, NA PRIREDITVAH PO IN GO ZVVS, DELEGACIJE SO SE UDELEŽILE KOMEMORATIVNIH SVEČANOSTI, VELIKO ČLANOV PA JE SODELOVALO TUDI OB KRVODAJALSKIH AKVIJAH V ORGANIZACIJI RDEČEGA KRIŽA LAŠKO,

 

POSEBEN IZZIV STA BILA SPOMINSKA POHODA PO POTEH POHORSKEGA BATALJONA OD ROGLE IN PESKA DO TREH ŽEBLJEV TER PREKO OSANKARICE DO KOTA;

IN ŽE TUDI TRADICIONALNA UDELEŽBA NA TRIDNEVNEM POHODU PO POTEH XIV. DIVIZIJE OD SEDLARJEVEGA DO GRAČNICE.

 

NALOGA JE BILA REALIZIRANA 100 %.

 

V. ŠPORTNE AKTIVNOSTI 

 

V ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH SMO IZVEDLI NASLEDNJE NALOGE:

 

UDELEŽILI SMO SE VETERANSKEGA DUATLONA NA GOLTEH, KJER JE NAŠA EKIPA ZASEDLA ODLIČNO 5 MESTO,

 

ORGANIZIRALI SMO II. MEMORIAL ŠTEFANA ŠEMROVA V STRELJANJU Z MK PIŠTOLO 25 M – UDELEŽILO SE GA JE 19 EKIP S 74 TEKMOVALCI -  EKIPNO SMO ZASEDLI DRUGO MESTO, V POSAMIČNI KONKURENCI PA SO NAŠE ČLANICE ZASEDLE PRVA ŠTIRI MESTA V KATEGORIJI ČLANIC,

 

UDELEŽILI SMO SE MEMORIALA VILIBALDA SKRTA V CELJU -  V STRELJANJU Z MK PUŠKO, PRAV TAKO MEMORIALA JOŽETA PRISLANA V VELENJU,

 

LETOS SMO SE PRVIČ UDELEŽILI VETERANSKIH ŠPORTNIH IGER V VELENJU. TEKMOVALI SMO V KOŠARKI, STRELJANJU IN VLEKI VRVI. NAJVIDNEJŠO UVRSTITEV SMO DOSEGLI V KOŠARKI, KJER SMO SI S SEDMIM MESTOM ZAGOTOVILI NEPOSREDNO UDELEŽBO NA TURNIRJU IGER LETA 2009,

 

UDELEŽILI SMO SE RIBIŠKEGA TEKMOVANJA NA PTUJU, KJER SMO MED 32 EKIPAMI DOSEGLI 7. IN 16. MESTO,

 

NAŠI ČLANI SO SE UDELEŽILI ULTRA MARATONA CELJE – LOGARSKA DOLINA, ZA KAR JIM GRE POSEBNA ZAHVALA IN IZRAZ OBČUDOVANJA ZA NJIHOVO VOLJO IN SRČNOST. 

 

 

VI. AKTIVNOSTI IZVEN PLANA DELA

 

 

ODKRITJE SPOMINSKIH OBELEŽIJ ZA OSAMOSVOJITVENO VOJNO 1990 -1991:

 

V SODELOVANJU Z OBČINO LAŠKO SMO V LETU 2008 ODKRILI ŠTIRI SPOMINSKA OBELEŽJA HRANITELJEM OROŽJA V LETIH 1990 – 1991 IN SICER NA DOMAČIJAH:

DORNIK S TRNOVEGA, ŽVEPLAN IZ RIMSKIH TOPLIC, TRUPEJ IZ LAŠKE VASI IN MEDVED S TEVČ.

 

 

V OKVIRU PRAZNOVANJ OBČINSKEGA PRAZNIKA OBČINE LAŠKO SMO 8. NOVEMBRA ODKRILI OSREDNJE SPOMINSKO OBELEŽJE DOGODKOM IZ LET 1990 IN 1991,

 

UDELEŽILI SMO SE POHODA IN SPOMINSKE SLOVESNOSTI OB ODKRITJU OBELEŽJA PADLIM BORCEM I. CELJSKE ČETE V ŠENTRUPERTU NAD LAŠKIM,

 

UDELEŽILI SMO SE POHODOV IN SLOVESNOSTI OB OBLETNICAH PARTIZANSKIH BOLNIŠNIC NA VOLUŠU NAD JURKLOŠTROM IN NA FEDERMAVSU POD BOHORJEM.

 

VII. DELO PRAPORŠČAKA

 

PRAPOR ZDRUŽENJA S PRAPORŠČAKOM IN NAMESTNIKI JE BIL UDELEŽEN NA SVEČANOSTIH:

 

-         NA NAŠEM ZBORU

-         NA SLOVESNOSTI V DRAŽGOŠAH

-         NA POHODU XIV. DIVIZIJE NA SLOVESNOSTIH V SEDLARJEVEM, NA PLANINI PRI SEVNICI IN V GRAČNICI,

-         NA MEMORIALU ŠTEFANA ŠEMROVA

-         NA SVEČANOSTI V REČICI OB DNEVU BOJA PROTI OKUPATORJU

-         OB OTVORITVI STRELIŠČA V ŠTORAH

-         OBČNIH ZBORIH SOSEDNJIH ZDRUŽENJ VETERANOV

-         NA GEOSSU

-         OB ODKRITJU SPOMINSKIH PLOŠČ V ŠMARJU

-         NA DRŽAVNI SLOVESNOSTI V LJUBLJANI

-         NA SREČANJU NA SVETINI IN PRI KARLU

-         NA SVEČANOSTI V CELJU

-         NA SVEČANOSTI V ZGORNJI REČICI PRI KODRE

-         NA BRUNKU

-         VETERANSKEM SREČANJU V VELENJU

-         NA FEDERMAVSU POD BOHORJEM

-         NA GOVCAH OB OBLETNICI USTANOVITVE OF ZA ZAHODNO ŠTAJERSKO

 

 

VIII. ZAKLJUČEK

 

DOVOLITE MI KRATEK POVZETEK:

 NAČRT DELA SMO ZA LETO 2008 REALIZIRALI VEČ KOT 100 % (NEKAJ NALOG NI BILO REALIZIRANIH, KAR NEKAJ PA JE BILO REALIZIRANIH MIMO NAČRTA DELA.)

 

 

PREDNOSTNO BI OMENIL NASLEDNJE OPRAVLJENE NALOGE:

 

POVEČALI SMO ŠTEVILO ČLANSTVA,

ODKRILI SMO SPOMINSKA OBELEŽJA HRANITELJEM OROŽJA V LETIH 1990 IN 1991 IN

ODKRILI SMO SPOMENIK BRANITELJEM SLOVENIJE V LAŠKEM.

 

OB ZAKLJUČKU PRAVIM:

DOBRO IN POHVALNO JE SODELOVANJE Z OBČINAMA LAŠKO IN RADEČE TER NJUNIMA ŽUPANOMA,

ZELO DOBRO SODELUJEMO S SORODNIMI DRUŠTVI IN ZDRUŽENJI: SEVER, ZB NOB, ZSČ, DRUŠTVOM XIV. DIVIZIJE,

PREDVSEM PA S SLOVENSKO VOJSKO – 38. VTP CELJE, EVOJ CELJE IN 20. MOTB CELJE.

VSEM NAŠTETIM SE V SVOJEM IMENU IN IMENU MOJEGA ZDRUŽENJA ZAHVALJUJEM ZA POMOČ IN SODELOVANJE.

ŠE POSEBNO NAJ OMENIM DOBRO SODELOVANJE MED ZDRUŽENJI ZVVS ZAHODNOŠTAJERSKE POKRAJINE. ŽELIMO SI, DA BI BILO VELIKO  DOBREGA, SKUPNEGA DELA ŠE NAPREJ.

 

NA ZAKLJUČKU:

ZA OPRAVLJENO DELO V LETU 2008 SE ZAHVALJUJEM ČLANOM MOJEGA PREDSEDSTVA, DELOVNEGA PREDSEDSTVA, PRAPORŠČAKU, ČLANOM NADZORNEGA ODBORA TER VSEM VETERANKAM IN VETERANOM,

 

ŠE POSEBNO HVALA PA ŽUPANU OBČINE LAŠKO GOSPODU FRANCU ZDOLŠKU ZA URESNIČITEV IDEJE O OBELEŽJIH OSAMOSVOJITVENI VOJNI ZA SLOVENIJO TER GOSPODAMA MARJANU SALOBIRJU IN LUKI PICEJU ZA NESEBIČNO POMOČ IN DELO OB IZVEDBI PROJEKTOV.

 

TAKO, JAZ SEM PODAL POROČILO, HVALA KER STE ME POSLUŠALI, LAHKO PA STE KRITIČNI IN SODELUJTE V RAZPRAVI.

 

 

                                                                                                                  

LAŠKO, 27. 02. 2009

 

 

                                                                                                                   OZVVS LAŠKO

                                                                                                                   

DRAGO OŽEK

                                                                                                                     PREDSEDNIK

Komentarji

Vsebina spletne strani se prikazuje glede na uporabniški nivo. Za prikaz celotne vsebine, komentiranje in glasovanje je potrebna prijava.

Uporabniško ime:
Geslo:

Registracija novega uporabnika.

Pozabljeno uporabniško ime in geslo

Forum
Koristne informacije, aktualne teme
Peticije
Podpisovanje peticij o aktualnih temah
Veteran
Glasilo Veteran
Spomini 1991
Spomini na osamosvojitveno vojno
Mediji o nas
Časopisni izrezki, članki, ...
Kazalo strani
Prikaz drevesne strukture spletne strani
Kontakti
Pokličite nas, pišite nam ...

Izberi kategorijo

Proslave

Srečanja

Pohodi

Šport

Rezultati

Pozivi

Komemoracije

Vabila

Obvestila

Napovedniki

Razpisi

Svečanosti

Usposabljanje

Poročila o delu

Izberi vse

skupaj št. pogledov strani: 3071
št. pogledov trenutnega uporabnika: 3048
Slovenska Vojska Zaposlimo

ZVVS, Rojčeva ulica 16, p.p. 2780, 1110 Ljubljana, Telefon: 01 524-17-84, Telefaks: 01 524-26-88, E-pošta: zveza@zvvs.si

© 2008 ZVVS, Vse pravice pridržane!Avtorji / DisclaimerPravno obvestilo / LegalOblikovanje: potres izdelava spletnih strani in grafično oblikovanje

strežnik: ZVVS.si@zvvs.si | strežniški datum in čas: 27.11.2021 00:06:24 | čas izdelave strani: 0,432s