< nazaj na forum

02. marec 2009 / Glasilo Veteran / Članki

ALI SMO ZA TAKŠNE VREDNOTE DRŽALI GLAVE NAPRODAJ ?

Ob rednih občnih zborih različnih organizacij je čas, da delamo obračune za nazaj in programe za naprej. Ne morem razumeti, da je med včeraj in danes lahko prepad, razlika brez primere, devalvacija moralnih in še kakšnih vrednot, pa še kaj.

Le kdo od veteranov vojne za Slovenijo si je lahko mislil, da je zastavil največ kar ima – življenje, za to, da bo ostal brez službe, da mu bodo krojili usodo in plačo tisti, za katere smo trepetali, ko so tuji tanki rezali slovensko zemljo, ko smo v neprespanih nočeh v umazanih uniformah stali na braniku domovine in bili pripravljeni na najhujše? Le kdo si je želel imeti revščino, negotovost za jutrišnji kruh in neprestano vprašanje – ali bom lahko šel v službo tudi jutri? Kakšna bo pot za moje otroke? Kdo od nas veterani vojne za Slovenijo je takrat razmišljal o tem, da bo zaslužil v svetli prihodnosti razvite Slovenije minimalnih 400 €, med tem ko bo drugi za nič dela pospravil milijone, pa še se mu bo zdelo, da ga niso dovolj plačali. Koliko nas je takrat razmišljalo o Ložnici in drugih sorodnih krajih, ko smo videli koliko orožja je lahko na enem kupu, da lahko tako veliko orožja izpuhti neznano kam v trenutku? Naše družine so skupaj z nami nestrpno pričakovale konec in našo zmago, ali smo takratnim malčkom mi starši lagali, ko smo jim govorili, kaj vse bo boljše v novi državi? Koliko od nas veteranov je poznalo besede prevzem podjetja, tajkun in podobne?

Poraja se še veliko vprašanj, ko primerjamo tisti čas, ko smo bili pripravljeni za našo prelepo Slovenijo tudi žrtvovati svojo kri, z današnjim. Veliko naših vodilnih politikov smo demokratično izvolili na prvih demokratičnih volitvah, veliko od teh jih je še danes v vladi ali pa so z njo neposredno povezani. Le kaj se je zgodilo s tem cvetom izbranih, da je šel razvoj drugam, kot smo si želeli mi takrat in najbrž z nami še veliko drugih?

Želim si, da ne bi bilo nikoli več treba biti vojak, ki bi branil domovino pred sovražnikom. Sprašujem se pa, koliko prostovoljcev bi našteli, če bi se kaj takšnega zgodilo danes. Le za koga?

Franjo Šegel

 

Komentarji

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. MIRKO KODRIČ , 18.03.2018 16:04
ocena (4)
se strinjamse ne strinjam
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih II

Spoštovane veteranke in veterani.

Dne 16.03.2018 sem v dopoldanskem času povsem slučajno lahko ponovno spremljal 123. sejo kolegija predsednika DZ g. Brgleza na 3. Programu RTV Slovenija. Kot vam je verjetno poznano na teh sejah poslanci poslanskih skupin ter predsednik DZ usklajujejo dnevni red zasedanja parlamenta.

Sejo sem spremljal delno in sicer iz gole radovednosti, da bi videl ali bo na naslednjo sejo DZ (redno ali izredno) uvrstil tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih, o katerem sem že pisal v članku z dne 02.03.2018 in ga je vložila v Državni zbor, kot mi je sedaj znano, skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim g. Marjanom Dolinškom. Po podatkih je bil ta zakon vložen v DZ že 15.02.2018.

V članku z dne 02.03.2018 sem namreč zapisal, da nam oziroma vsaj meni do takrat ni bila poznana vsebina predlaganih sprememb in dopolnitev zgoraj navedenega zakona, ker pač ni bil po mojem vedenju nikjer objavljen.

Ker pa mi ni dalo miru, da se seznanim z vsebino tega zakona sem brskal naprej po spletnih straneh in na spletni strani DZ dne 16.03.2018 našel ta predlog zakona, za katerega še vedno mislim, da bi ga vodstvo ZVVS prav tako lahko nasšlo in objavilo na svoji spletni strani, ne glede na to, da predlagatelji v predlogu zakona navajajo, da zaradi manjših sprememb in dopolnitev ni bil v javni obravnavi oziroma ni bil objavljen na spletni strani ministrstva, kljub temu pa naj bi bil usklajen z veljavno zakonodajo in usklajen s civilno družbo oziroma ciljnimi skupinami, kar pa se mi zdi kar malo sporno.

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona sem prebral in preučil in imam do njih mešane občutke.

Ne mislim se detaljno spuščati v posamezne člene predlaganega zakona, vendar pa me je zbodlo v oči kar nekaj predlaganih sprememb.

Prva od teh je, da predlagatelji širijo nabor vojnih veteranov vojne za Slovenijo. Glede na dostopne podatke z dne 24.11.2017 imamo v Sloveniji 60826 vojnih veteraniov vojne za Slovenijo.

S širitvijo nabora veteranov vojne za Slovenijo se bodo po mojem mnenju zmanjšali oziroma izničevali takratni prispevki veteranov pri osamosvajanju Slovenije.

Povsem nelogično se mi zdi, da bi status veterana vojne za Slovenijo podeljevali še 27 let od osamosvojitve, ker me sicer spominja na neke druge čase. Kdor si tega statusa ni uredil v 27 letih je bil po mojem mnenju zaveden ali pa totalno nezainteresiran za pridobitev statusa.

V nadaljevanju me je zbodlo v oči tudi, to da predlagatelji niti z besedico ne spreminjajo 8. Člena veljavnega zakona, ki govori o veteranskem dodatku. Ta člen namreč navaja, da ima vojni veteran pravico do veteranskega dodatka, če delež prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove za veteranski dodatek.

Ne bom se spuščal v višino osnove,itd. in kako se ti dodatki delijo. Moti me namreč to, da če je veteranski dodatek po tem zakonu dodatek, ki rešuje socialne probleme oziroma socialno stisko veteranov, potem to ne spada v ta zakon ampak v Zakon o socialno varstvenih prejemkih.

V kolikor pa je veteranski dodatek po tem zakonu nekakšna nagrada in priznanje za pogumna dejanja oziroma zavestno izpostavljanje življenj veteranov vojne za Slovenijo v času osamosvajanja in agresije na Slovenijo, potem bi moral tak dodatek v enaki višini pripadati vsem veteranom vojne za Slovenijo brez izjem.

V nasprotnem primeru menim, da je taka dikcija oziroma tak člen zakona diskriminatoren, saj priviligira določene skupine veteranov pri tem pa ostale postavlja v neenak položaj, vprašanje pa je tudi, če je tak člen oziroma sam zakon v skladu z ustavo RS.

Po mojem mnenju bi morali predlagatelji, ki se pri tem zavzemajo za popravo krivic veteranov obvezno predlagati spremembo 8. člena in to na način, ki ne bi dopuščal diskriminatornosti določenih skupin veteranov vojne za Slovenijo.

Prav tako ni nikjer omenjeno v predlaganem predlogu zakona ničesar v zvezi z mojo pobudo oziroma pobudo g. Gorenjaka, ki sem jo podal v članku z dne 22.02.2018 kar pa nekako razumem, ker je bil predlog zakona vložen v DZ že 15.02.2018, torej pred mojo pobudo. Verjetno se je predlagateljem mudilo z vložitvijo zakona zaradi znanih razlogov.

V oči me je zbodlo tudi to, da predlagatelji v predlogu zakona dopolnjujejo 31. člen zakona, kjer je govora o evidencah in vpogledih v evidenco vojnih veteranov kjer predlagajo da se dovoli vpogled v to evidenco tudi zvezi in društvom veteranov vojne za Slovenijo, kar sicer pozdravljam vendar imam dodaten predlog.

Menim, da bi vpogled v evidenco veteranov vojne za Slovenijo, moral biti dovoljen tudi vsem nam veteranom vojne za Slovenijo, saj mi je nelogično in nesmiselno, da se evidenca na način kot se vodi sedaj skriva oziroma zapira pred nami veterani vojne za Slovenijo in tudi ostalo javnostjo v Sloveniji.

Nismo se skrivali ali bežali, ko je bilo treba braniti ter osamosvajati Slovenijo, zato menim, da ne more biti nobene zakonske osnove, da se taka evidenca zapira oziroma skriva pred nami samimi oziroma javnostjo. Naša pravica je, da vemo kdo je bil veteran vojne za Slovenijo oziroma ima status veterana vojne za Slovenijo.

V kolikor pa je povod za to, da se evidenca zapira oziroma skriva pred nami oziroma javnostjo nekje drugje (morda v neupravičenem priznavanju statusa veteranov, itd.), potem bo potrebno na tem področju storiti še marsikaj, da se to spremeni (eventuelna revizija).

V predlaganih spremebah in dopolnitvah je tudi nekaj dobrih rešitev, ki jih sam tudi podpiram, prepuščam pa vam, da si ta predlog ogledate in podate svoja mišljenja in videnja o teh spremembah ter jih primerjate z veljavnim Zakonom o vojnih veteranih, ki pa je objavljen na spletni strani ZVVS oziroma na povezavi http://www.zvvs.si/datoteke/Zakon%20o%20vojnih%20veteranih%20-%20preciscen%20ZVV-UPB2_1.pdf

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih se nahaja na sledeči povezavi http://imss.dz-rs.si/imis/3cde00f47170404ae150.pdf

Kot sem že v predhodnem čalnku napisal bi veterani morali biti o takih spremembah in dopolnitvah seznanjeni pravočasno, da bi lahko podali tudi svoje pripombe pravočasno.

Glede na zadnje dogodke v Republiki Sloveniji (odstop predsednika vlade g. Cerarja) in s tem predčasne volitve, je vprašanje, če bo predlog sprememb in dopolnitev Zakona sploh obravnavan v DZ, tako da bo verjetno možno predlog zakona še popraviti oziroma dodelati v korist veteranov vojne za Slovenijo in ga predlagati v sprejem novemu sklicu DZ.

Sicer pa je moje osebno mnenje, da se za veterane vojne za Slovenijo sprejme poseben zakon, ne pa da smo stlačeni v zakon z vsemi drugimi veterani.

Pa lep pozdrav vsem veterankam in veteranom vojne za Slovenijo.

P.S.

Glede na oglede oziroma odzive veteranov na članke oziroma komentarje ugotavljam zelo malo zainteresiranosti veteranov vojne za Slovenijo. Pravice si je potrebno izboriti in če bomo tiho si jih zagotovo ne bomo.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. MIRKO KODRIČ , 02.03.2018 10:52
ocena (2)
se strinjamse ne strinjam
Zakon o spremembah zakona o vojnih veteranih

Spoštovane veteranke in veterani.

Dne 1.3.2018 sem na 3. Programu RTV Slovenija spremljal sejo kolegija predsednika DZ g. Brgleza.

Na tej seji so potrjevali gradivo za sejo DZ. Med ostalim sem nepričakovano zasledil, da poslanec SMC g. Marjan Dolinšek obrazlaga vložitev zakona oziroma sprememb Zakona o vojnih veteranih po skrajšanem postopku, ki ga vlaga v svojem imenu. Zanima me ali je poslanec vložil ta zakon (spremembe) na podlagi pobude v mojem članku na forumu ZVVS z dne 22.02.2018 in ali so te spremembe usklajene z vodstvom ZVVS oziroma nami veterani?

Namreč, nikjer nisem zasledil, da bi vodstvo ZVVS pripravljalo kakršnekoli spremembe Zakona o vojnih veteranih, prav tako ničesar o eventuelnih spremembah ni objavljeno na spletni strani ZVVS, kjer že kar nekaj časa redno spremljam dogodke z zvezi z veterani vojne za Slovenijo.

V kolikor pa je poslanec g. Marjan Dolinšek vložil spremembe Zakona o vojnih veteranih brez usklajevanja z vodstvom ZVVS ter ostalimi akterji (OZVVS) in ker ne poznamo vsebine predlaganih sprememb, je veliko vprašanje, da tudi če bo zakon o spremembah sprejet, kaj bomo dobili veterani vojne za Slovenijo.

V primeru, da je bil predlog g. Dolinška o spremembah Zakona o vojnih veteranih predhodno usklajen z vodstvom ZVVS ter ostalimi akterji, potem bi kot veteran vojne za Slovenijo, pričakoval da vodstvo ZVVS to objavi na spletni strani ZVVS, in da smo veterani vojne za Slovenijo seznanjeni s predlaganimi spremembami, tako da bi lahko pri tem sodelovali in dali eventuelne pripombe na tak zakon pred vložitvijo v zakonodajno proceduro.

Upam lahko samo na najboljše, in da veterani ZVVS ne bomo zopet ostali razočarani.

PS
Glede na aktualno tematiko o pravicah veteranov vojne za Slovenijo pričakujem več komentarjev ter mišljenj zainteresiranih, še posebej upokojenih veteranov vojne za Slovenijo.

LP

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. MIRKO KODRIČ , 22.02.2018 20:00
ocena (3)
se strinjamse ne strinjam
Ocena slovenske vojske in veterani vojne za Slovenijo

Spoštovane veteranke in veterani

V teh dneh gledam in berem kakšno profesionalno vojsko imamo v Sloveniji. Na vaji bataljonske borbene skupine, ki se je usposabljala že od maja 2017, so v preteklem tednu morali pokazati njihovo pripravljenost za bojno delovanje po standardih NATA CREVAL.
Standarda sicer sam ne poznam, presenečen pa sem bil nad oceno, ki jo je ta skupina prejela od ocenjevalcev NATA. In kakšna je ta ocena? Nepripravljeni oziroma nezadostno. Verjetno pa nič boljša ocena ne velja za ostali del naše vojske. In taka vojska naj bi nas branila pred eventuelno agresijo sovražnika na našo državo.

V vsaki normalni državi bi to bil signal za takojšnji odstop vodilnih v vojski kot tudi ministra oziroma ministrice za obrambo, verjetno pa bi odstopil še kdo na višjem položaju.

Kaj si lahko mislim ob tem, kot veteran vojne za Slovenijo, verjetno pa tudi vsi ostali veterani, ki smo se uprli leta 1991 agresiji takratne Jugovojske na Slovenijo.
Če bi bili »tako pripravljeni« kot je današnja profesionalna vojska, današnje države Slovenije zagotovo ne bi bilo. In mi nismo bili profesionalci.

In koliko smo danes »vredni« veterani vojne za Slovenijo. Vsem, ki smo danes upokojeni pripada »velikodušno vrnjeno« povračilo za dodatno zdravstveno zavarovanje, ki nam je bilo pred leti z ZUJF-om odvzeto. Ko se pogovarjam s prijatelji in besede nanesejo na veterane vojne za Slovenijo, mi vsi govorijo kakšne privilegije imamo veterani in ne morem jim dopovedati, da je to nadomestilo za dodatno zdravstveno zavarovanje vse kar mi pripada, ostale privilegije po Zakonu o veteranih pa koristijo z nekaterimi izjemami samo drugi veterani (partizanski borci, itd.), saj so nas pred 23. leti, ko so sprejeli Zakon o veteranih vse skupaj stlačili v isti koš, pravice pa določili krivično za različne veterane.

Po televiziji gledam, kako se DESUS oziroma njihovi poslanci zavzemajo za priviligirane pokojnine oziroma dodatke za zaslužne športnike, kulturnike, itd., za veterane vojne za Slovenijo pa niti besedice. Denar se namenja za odškodnine izbrisanih, migrante, nevladne organizacije in še in še, za veterane vojne za Slovenijo pa miloščina, saj kot je videti in glede na odnos do nas, smo mi, ki smo takrat izpostavili svoja življenja še najmanj zaslužni za to Slovenijo v kateri lahko vsi državljani ustvarjajo svoje interese.

V decembru 2017 sem gledal sejo državnega zbora na kateri je poslanec SDS g. Vinko Gorenak dal pobudo, da si moramo veterani vojne za Slovenijo izboriti najmanj take pravice kot jih imajo ostali veterani (partizanski borci, itd.). Kar pomeni, da naj država določi enako visoko pokojnino, ki pripada partizanskim borcem in vsem veteranom vojne za Slovenijo naj se začne izplačevati razlika med njihovo pokojnino in izračunano pokojnino.
Sprašujem vodstvo ZVVS ali ste seznanjeni s to pobudo in kaj ste do sedaj storili v zvezi s to pobudo? Če se najde denar za vse ostale skupine, potem mora biti denar tudi za nas upokojene veterane.

Pozivam vse veteranke in veterane vojne za Slovenijo, da razmislite o pobudi oziroma aktivnostih za spremembo zakonodaje na področju pravic veteranov vojne za Slovenijo in da si priborimo pravice za katere smo bili prikrajšani, ko so pred 23 leti sprejeli po mojem mnenju krivično zakonodajo za veterane vojne za Slovenijo.

Od našega vodstva ZVVS pa složno zahtevajmo, da se takoj aktivno vključi v pripravo sprememb zakonodaje na tem področju.

In da bo popolnoma jasno, nisem član nobene politične stranke, da ne bi kdo mislil, da mi gre pri tem za politično kampanjo katerekoli stranke.

In nenazadnje kot je izjavil za Bob leta veteran vojne za Slovenijo g. Srečko Cehnar. »Nismo se borili za elite, ki so se okoristile brez moralnih in etičnih zadržkov«.

Lep pozdrav.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. DAMIJAN DITNER , 02.02.2017 15:53
ocena (5)
se strinjamse ne strinjam
Veteran? Pa ja de....

Naj komentiram?
Kaj bi komentiral?
Vsi komentirate, vsi negativno. Je to kdo opazil?
Ne.....Niso tam zato, da bi se ukvarjali z kanon futrom.
To smo namreč, čisto navaden kanon futer , pogrešljivi, ki smo slučajno preživeli.

Zdaj, neke plehnate kolajne, bi nam že dali, kaj več ,pa ni govora.

Sam sem l. 91., sodeloval v bojih v Šentilju, 99.tega, sem imel prometno nesrečo,zaradi katere sem pristal na bergljah, in socialni podpori za naslednjih 5 let.
Nobena veteranska pravica ,mi ni pripadala,kljub 3 kategoriji invalidnosti,in 30% trajni izgubi delazmožnosti.

To je bilo prvič, zadnjič,in nikoli več, da sem mislil da #biti veteran# res nekaj pomeni.

Prebiram komentarje, naj bomo glasni, naj bomo slišani......
Da mi gre na bruhanje, MI SMO GLASNI ŽE bili,in to takrat, ko je pokalo,zdaj ,naj bodo glasni tisti, ki bi nas morali zastopati, ki bi morali zastopati naše pravice, naše potrebe, TISTI ki so tam zato ,da bi nam pomagali,in ne zato, da bi se skrivali za zakonskimi določbami,
ter več kot jasno, dajali vedeti ,da so samim sebi namen.

Ravno danes ,sem dobil položnico za članarino, -14€, ni veliko, priznam, ampak, bolj mi gre za princip ,kot za 14€.
Zraven pa še pripis, da lahko zaprosim za oprostitev plačila članarine,in vse veteranske pravice mi bodo ostale.

Kake pravice mi bodo ostale?
Mi lahko ,prosim nekdo od veljakov, ki ste tam zato ,da skrbite za moje pravice ,to razloži?
V nasprotnem primeru ,me boste pa izbrisali iz evidence veteranov ,al kaj?
Pa komu, vi mislite ,da nakladate?
Skrbite za pravice, ki jih nimam, in zato bi radi 14€?

Ko sem res potreboval vašo pomoč, ne da ste odpovedali, brezbrižno ste me odslovili,in prav tako brezbrižno, mi zdaj pošljete položnico, ste celo tako dobri, da bi me oprostili plačila ter bi lahko zadržal nekaj, kar nisem nikoli imel.......

Vendar , gospodje, ki ste tam zaradi mene, in vseh ostalih veteranov...
Imam nekaj, kar vi ne boste imeli nikoli, imam pravo spoštovanje do vseh soborcev,in ljubezen do svoje domovine - ne glede na vse, zakonsko pravne akte.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. DAMIJAN DITNER , 02.02.2017 15:41
ocena (3)
se strinjamse ne strinjam
Veteran? Pa ja de....

Naj komentiram?
Kaj bi komentiral?
Vsi komentirate, vsi negativno. Je to kdo opazil?
Ne.....Niso tam zato, da bi se ukvarjali z kanon futrom.
To smo namreč, čisto navaden kanon futer , pogrešljivi, ki smo slučajno preživeli.

Zdaj, neke plehnate kolajne, bi nam že dali, kaj več ,pa ni govora.

Sam sem l. 91., sodeloval v bojih v Šentilju, 99.tega, sem imel prometno nesrečo,zaradi katere sem pristal na bergljah, in socialni podpori za naslednjih 5 let.
Nobena veteranska pravica ,mi ni pripadala,kljub 3 kategoriji invalidnosti,in 30% trajni izgubi delazmožnosti.

To je bilo prvič, zadnjič,in nikoli več, da sem mislil da #biti veteran# res nekaj pomeni.

Prebiram komentarje, naj bomo glasni, naj bomo slišani......
Da mi gre na bruhanje, MI SMO GLASNI ŽE bili,in to takrat, ko je pokalo,zdaj ,naj bodo glasni tisti, ki bi nas morali zastopati, ki bi morali zastopati naše pravice, naše potrebe, TISTI ki so tam zato ,da bi nam pomagali,in ne zato, da bi se skrivali za zakonskimi določbami,
ter več kot jasno, dajali vedeti ,da so samim sebi namen.

Ravno danes ,sem dobil položnico za članarino, -14€, ni veliko, priznam, ampak, bolj mi gre za princip ,kot za 14€.
Zraven pa še pripis, da lahko zaprosim za oprostitev plačila članarine,in vse veteranske pravice mi bodo ostale.

Kake pravice mi bodo ostale?
Mi lahko ,prosim nekdo od veljakov, ki ste tam zato ,da skrbite za moje pravice ,to razloži?
V nasprotnem primeru ,me boste pa izbrisali iz evidence veteranov ,al kaj?
Pa komu, vi mislite ,da nakladate?
Skrbite za pravice, ki jih nimam, in zato bi radi 14€?

Ko sem res potreboval vašo pomoč, ne da ste odpovedali, brezbrižno ste me odslovili,in prav tako brezbrižno, mi zdaj pošljete položnico, ste celo tako dobri, da bi me oprostili plačila ter bi lahko zadržal nekaj, kar nisem nikoli imel.......

Vendar , gospodje, ki ste tam zaradi mene, in vseh ostalih veteranov...
Imam nekaj, kar vi ne boste imeli nikoli, imam pravo spoštovanje do vseh soborcev,in ljubezen do svoje domovine - ne glede na vse, zakonsko pravne akte.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. VILI REŽEK , 18.08.2015 18:59
ocena (5)
se strinjamse ne strinjam
Vse za preljubo Slovenijo

Praktično ne mine dan, ko ne bi bili priča novim in novim krivicam, ki se dogajajo v naši preljubi Sloveniji. Tudi sam menim, da se mi godi krivica, čeprav vem, da s tem pisanjem ne bom nič spremenil. Želim le, da tudi moja zgodba zagleda luč sveta in mogoče kakšnemu veljaku ob sprejemanju predpisov s področja sociale služi v premislek, zgodba za katero verjamem, da se v njej najde veliko Slovenk in Slovencev.
Po končani osnovni šoli sem se zaposlil, odslužil vojaščino in si ustvaril družino.Kot komandir sem bil skoraj vsako leto poklican na orožne vaje od enega do štirinajst dni. Leta 1989 sem se odločil za samostojno pot prevoznika in s tem je tudi kamion postal vojaški obveznik. Leta 1990 smo morali na poziv obiskovati predavanja o lepši Sloveniji "Švici". Predaval je Emil Milan Pintar in takratni veljaki.
V Bohinju smo prav v tistem času skrivali orožje in bil sem ponosen, da lahko s kamionom pomagam.Tudi ob agresiji sem to orožje vozil na zborno mesto.Ker pa to ni bilo dovolj sem iz Jesenic pripeljal enkrat orožje in dvakrat municijo in to brez vsakega spremstva.Že pred agresijo sem bil 8 dni pred pričetkom vpoklican v Mojstrano za potrebe Karavanškega predora. Ob napadu sem bil poslan z 3.vodom 3.čete k zavzetju Radovljiške kasarne. Tudi po končani agresiji sem verjetno kot edini obrtnik moral še ostati naprej v TO za njihove potrebe. Vozil sem iz Pokljuke in obmejnih karavel v Radovljico še 8 dni.Za slednje nisem dobil nobenega nadomestila ali litra nafte.
Danes sem v penziji z 42 leti plačane delovne dobe in manj kot 500,00 EUR. V dobo so mi šteti JLA in še orožne vaje, ki skupaj znese blizu 3 leta. Na ZPIZ sem se pritožil, pa pravijo da je vse OK.
Veteranski dodatek mi ne pripada ker sem lastnik 15 let starega traktorja, ki so ga ocenili na 38.000 EUR in s tem za 1 EUR prekoračil mejo, ki omogoča prejem dodatka.
Hvala za tako "Švico".

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. ERNEST PEČNIK , 13.04.2014 11:22
ocena (4)
se strinjamse ne strinjam
vrnitev pravic

Če so pravice pod Janševo vlado preprosto vzeli jih pa preprosto tudi vrnite

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Mitja Jankovič , 09.04.2014 14:51
ocena (-1)
se strinjamse ne strinjam
Dodatno zdravstveno zavarovanje

G. Srebotnjak. Predno pišete takšne trditve, vam predlagam, da nekoliko preverite informacije. Da bi veteranska organizacija predalagala ukinitev dodatnega zavarovanja je čista laž. Tega ni nikoli storila ne v formalnih in ne v neformalnih pogovorih. Nič nimam proti, da verjamete politikom kova Vizjak in podobni, le ne verjemite vsega kar vam povedo. O odvzemu pravic vojnim veteranom se vlada J. Janše ni ne posvetovala in tudi ne dogovarjala z veterani, pač pa jih je preprosto ukinila.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. JOŽEF SREBOTNJAK , 18.03.2013 11:44
ocena (2)
se strinjamse ne strinjam
Dodatno zdravstveno zavarovanje

Vsem tistim,katere še vedno jezi,da so nam ukinili plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja v vednost,da je le ta ukrep po besedah ministra Vizjaka predlagalo prav vodstvo veteranske organizacije.Mislim,da prav zato vsi tisti,ki smo pisali na to temo nismo dobili odgovor.Meni je jasno.Vsi, prav vsi,ki so pri koritu,(velikost korita ni pomembna,samo,da je korito)so kratkovidni in vidijo samo svoje potrebe.Pa naj bo to vlada,razne organizacije ali pa verska skupnost.Žal je tako.
lep pozdrav
še vedno razočarani veteran

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. ERNEST PEČNIK , 13.03.2013 19:38
ocena (2)
se strinjamse ne strinjam
Ali bo nova vlada popravila krivico nam veteranom

Zanima me ali bo nova vlada popravila krivico nam veteranom da bomo po 50 letu (55)lahko imeli plačano dodatno zavarovanje in brezposelni imeli pravico do veteranskega dodatka katerega potrebujemo za preživetje.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. BORIS VUKAN , 01.02.2013 19:48
ocena (4)
se strinjamse ne strinjam
Ne zaslužimo si,ne pripada nam...........

Spoštovani veterani,veteranke!

No,pa smo tam.Danes v DZ smo lahko videli in poslušali koliko smo veterani vredni.NIČ.Vsaka čast izjemam,ki so poskusile ta sramotni in protiustaven zakon spremeniti in omogočiti veteranom,da bi barem tedaj,ko bo to možno dobili nazaj to,kaj nam z ustavo pripada.Ampak,žal,dokler bodo v državnem zboru taki kot je PUKŠIČ,po njegovem smo mi vsiljivci in grožnja za državni proračun in na vladi SDS,dokler bo minister VIZJAK,tako dolgo smo mi odpisani,ČE,žal vedno mora obstajati ta če,si spet sami ne priborimo te pravice.Ne smemo dovoliti,da nas ustrahujejo,temveč moramo strniti vrste in to politično elito poslati tja kjer ji je mesto,v pozabo.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. JOŽEF SREBOTNJAK , 25.12.2012 12:00
ocena (6)
se strinjamse ne strinjam
Kako je pri sosedih

Naj vam napišem izkušnjo z letošnjega dopustovanja na Hrvaškem.
Žal smo potrebovali tudi zdravstvene usluge.V bližni ambulanti
čakamo na vrsto, jaz zunaj,žena notri. Ko po nekaj časa stopim notri,da vidim kaj tako dolgo traja,ko pa vem,da je večina prišla za nami mi žena pove,da sta že dva šla mimo vrste.In sedaj presenečenje.Obrazložitev:Pri nas vojni veterani ne čakajo,ker imajo prednost.Vsa čast Hrvatom.Marsikaj,bi se lahko naučili od naših sosedov,ne pa da mislimo kako smo mi boljši,pametnejši in ne vem kaj še.
Tudi barabam takoj zamrznejo premoženje ko jih ulovijo,ne pa tako kot pri nas,ko jim dajo časa po želji,da lahko vse pospravijo in poskrijejo.
Pa lep pozdrav

Vsebina spletne strani se prikazuje glede na uporabniški nivo. Za prikaz celotne vsebine, komentiranje in glasovanje je potrebna prijava.

Uporabniško ime:
Geslo:

Registracija novega uporabnika.

Pozabljeno uporabniško ime in geslo

Forum
Koristne informacije, aktualne teme
Peticije
Podpisovanje peticij o aktualnih temah
Veteran
Glasilo Veteran
Spomini 1991
Spomini na osamosvojitveno vojno
Mediji o nas
Časopisni izrezki, članki, ...
Kazalo strani
Prikaz drevesne strukture spletne strani
Kontakti
Pokličite nas, pišite nam ...

Izberi kategorijo

Proslave

Srečanja

Pohodi

Šport

Rezultati

Pozivi

Komemoracije

Vabila

Obvestila

Napovedniki

Razpisi

Svečanosti

Usposabljanje

Poročila o delu

Izberi vse

skupaj št. pogledov strani: 13351
št. pogledov trenutnega uporabnika: 11425
Slovenska Vojska Zaposlimo

ZVVS, Rojčeva ulica 16, p.p. 2780, 1110 Ljubljana, Telefon: 01 524-17-84, Telefaks: 01 524-26-88, E-pošta: zveza@zvvs.si

© 2008 ZVVS, Vse pravice pridržane!Avtorji / DisclaimerPravno obvestilo / LegalOblikovanje: potres izdelava spletnih strani in grafično oblikovanje

strežnik: ZVVS.si@zvvs.si | strežniški datum in čas: 22.01.2022 09:11:37 | čas izdelave strani: 0,432s