< nazaj na forum

24. februar 2009 / Zakonodaja / Vojni veterani

Zakon o vojnih veteranih - ZVV

V primeru, da vas v zvezi z zakonom zanima še kaj dodatnega, lahko z dodajanjem komentarjev postavite vprašanje drugim uporabnikom.

Komentarji

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. SILVESTER MURN , 01.03.2016 18:29
ocena (3)
se strinjamse ne strinjam
Mi in naši mediji

Z veseljem sem pregledal vsebino spletne strani. Je napaka ali res ni nobenih objav naših medijev o veteranih v zadnjih par let. Res nismo zanimivi, tudi po zujfu, ko smo manjši strošek (zdrav.zavarovanje).

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 19.11.2015 13:11
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
VOJNI VETERANI - IV.

UKAZ ZA VPOKLIC REZERVISTOV

Osnovna naloga pogodbenih rezervistov

Osnovna naloga pogodbenih rezervistov (moških in žensk) je uposabljanje za vojaka, počastnika, častnika ali vojaškega uslužbenca.

Osnovno usposabljanje ni daljše od 30 dni in je načelno razdeljeno čez celo leto.

Pogodbeni rezervist mora opraviti letne obveznosti. Če jih ne izpolni, lahko pride do odpovedi pogodbe ter do dolžnosti, da vrne plačila za pripravljenost za zadnjih dvanajst mesecev ter sorazmerni del stroškov usposabljanj.

Kakšni so pogoji za pogodbene rezerviste

Kdor želi pridobiti status pogodbenega rezervista, mora izpolniti več pogojev. Mora biti slovenski državljan (ne sme imeti dvojnega državljanstva), star mora biti od 18 do 45 let (častniki do 55 let) ter mora biti zdravstveno sposoben za vojaško službo. Za dolžnost vojaka mora imeti vsaj srednjo poklicno šolo, za podčastnika mora imeti vsaj srednjo šolo, za častnika pa mora imeti najmanj visoko strokovno šolo. Pogoj je tudi, da ni na delu, usposabljanju ali šolanju v tujini za dlje kot tri mesece, da nima sklenjene pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji ter da ni razporejen na dolžnost v sistem zaščite, reševanja in pomoči. Obenem ne sme biti kaznovan in se mora strinjati z varnostnim preverjanjem. Še več podrobnosti, skupaj z obrazci vlog, je najti na spletni strani Slovenske vojske
http://www.postanivojak.si/

Plačilo za pripravljenost: 151,5 evra na mesec

Povprečni znesek letnega plačila (11 mesecev pripravljenosti ter en mesec usposabljanja) za pogodbenega rezervista z odsluženim vojaškim rokom znaša:

* 2.155 evrov neto za vojaka,
* 2.236 evrov neto za podčastnika in
* 2.360 evrov neto za častnika.

Pogodbeni rezervist z odsluženim vojaškim rokom je za pripravljenost plačan 151,50 evra na mesec oziroma 5,05 evra na dan.

Plačilo za pripravljenost rezervisti prejmejo vsak mesec za dni, ko niso bili na usposabljanju ali opravljanju vojaške službe.

Plačilo za usposabljanje je višje

Plačilo za udeležbo na usposabljanju ob delovnih dneh znaša 45 odstotkov, ob sobotah 60 odstotkov, ob nedeljah ali praznikih pa 90 odstotkov od osnovnega plačnega razreda (brez napredovanj), ki velja za poklicnega pripadnika Slovenske vojske na enaki formacijski dolžnosti.

Vpoklic in novačenje rezervistov

Slovenska vojska zaradi begunske krize vpoklicuje pogodbene rezerve, obenem pa novači potencialne rezerviste.

V Slovenski vojski je trenutno nekaj več kot 900 pogodbenih rezervistov. Petletni obrambni program predvideva, da naj bi njihovo število do leta 2018 povečali na 1.500, resolucija o razvoju in opremljanju Slovenske vojske do 2025 pa predvideva, da bo Slovenska vojska čez deset let imela 10 tisoč pripadnikov, pri čemer je ciljno razmerje med stalno sestavo in pripadniki prostovoljne pogodbene rezerve 4: 1. To pomeni, da naj bi število pogodbenih rezervistov do 2015 doseglo 2.500.
http://www.finance.si/8838450/Ko-je-izdan-ukaz-za-vpoklic-rezervistov?metered=yes&sid=426025627

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. SILVESTER BEIGOT , 24.10.2015 20:03
ocena (5)
se strinjamse ne strinjam
VRNITEV PRAVIC VOJNIM VETERANOM V LETU 2016 !

Zopet obljube,da nam bodo vsem povrnili pravice,ki smo jih imeli pred zujfom v letu 2017!
Hvala!ne potrebujem več teh pravic,vsaj nimam več kaj pričakovat.V letu 2016 izstopam iz članstva zvvs,bom vsaj članarino privarčeval.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 03.10.2015 15:31
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
VOJNI VETERANI - XIII.

LJUDJE NA ROBU

KO SO VRATA ZA POMOČ POVSOD ZARTA

Andreja in Anže dolgujeta 3 tosočake, zaradi tega bosta verjetno pristala na cesti

Pred šestimi leti jima je pogorela hiša - Oba prejemata socialno podporo, okrog 400 € - Upniki brez usmiljenja

Živita v majhni hiši v mestecu blizu Ljubljane. Še živita, saj se to lahko kaj kmalu spremeni v preteklost. Andreji in Anžetu grizi, da bosta čez slab mesec končala na ulici, saj bodo sodišča in upniki njuno borno hišo, ki sta jo dolgo trudoma obnavljala, postavili na javno dražbo.

Žalostna zgodba Anžeta, vojnega veterana, ki bi mu lahko v težavah bolj prisluhnili in mu vsi skupaj pomagali, da bi ne izgubila toplega doma. Že večkrat sem predlagal, da bi ustanovili poseben "sklad" v katerega bi vplačeval vsak po svojih možnostih, koristili pa bi ga vojni veterani lahko takrat, ko bi jih, kot v tem primeru, velike zdravstvene težave in življenjske okoliščine pripeljale do roba obstoja.

Vir: Objavljeno v Nedeljskem dnevniku 23.septembra 2015, str.17;
http://www.paketpomoci.si/pomoc-ob-groznji-prisilne-izselitve.html?gclid=CPzX_KKzpsgCFQoKwwodIBEIOg

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 21.09.2015 23:28
ocena (4)
se strinjamse ne strinjam
VOJNI VETERANI - XII.

VOJNI VETERANI

* Ve se, da je nova krivična zakonodaja ZUJF in neugodne ekonomske razmere pripeljale do tega, da se od 01.01.2013 vsem vojnim veteranom, tudi če imajo več kot 55 let, ne plačuje več dodatnega zdravstvenega zavarovanja.
* Ve se, da je bilo takrat obljubljeno, da bo v letu, ko bo BDP v Sloveniji vsaj 2,5% ali več, potem bodo že pridobljene in nato izgubljene pravice povrnili.
* Ve se, da so iz tega pravično izvzeti vsi tisti, ki imajo status žrtve vojnega nasilja.
* Ve se, da so številke pokazale, da je bilo to doseženo in preseženo v letu 2014, to potemtakem pomeni, da bodo nove odločbe napisane še v letošnjem letu.

SF SN

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 19.03.2015 23:32
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
VOJNI VETERANI - XI.

SAVSKA 66

Na Savski ulici 66 v Zagrebu že 150 dni protestirajo ščani združenj veteranov zaradi neupoštevanja njihovih predlogov ob pripravi in sprejemu novega zakona o pravicah veteranov ter njihovih družin na Hrvaškem. Zato so vsa združenja oblikovala seznam delovnih predlogov in zapisanih 48 pravic o vojnih veteranih, njihovih družinah in otrok.
http://www.jutarnji.hr/48-prava-koja-traze-branitelji-jutarnji-prvi-donosi-sve-zahtjeve-koji-su-sokirali-ministra-matica/1315409/

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 28.02.2015 19:01
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - X.del:

VOJNI INVALIDI, VETERANI IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA

1. Ukinitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja:
V vseh treh tako imenovanih vojnih zakonih – Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o vojnih veteranih in Zakonu o žrtvah vojnega nasilja se črta pravna podlaga za uveljavitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja. Postopki za uveljavitev tovrstne pravice, ki se bodo na podlagi zahtevkov začeli pred uveljavitvijo ZUJF, se bodo končali po dosedanjih predpisih. Primer: Zahteva, ki je z izpolnjenim Bolniškim listom za zdraviliško in klimatsko zdravljenje podana na pristojno upravno enoto pred uveljavitvijo ZUJF, bo odstopljena pristojni zdravniški komisiji prve stopnje za izdajo izvida in mnenja oziroma pristojni zdravniški komisiji druge stopnje v primeru pravočasnega ugovora.

2. Zvišanje starosti za uveljavitev pravic po Zakonu o vojnih veteranih iz 50 na 55 let starosti
Vojni veteran bo lahko pravice po Zakonu o vojnih veteranih (veteranski dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, letni prejemek, zdravstveno varstvo, brezplačno vožnjo, pogrebnino in priznanje pokojninske dobe) uveljavil, ko bo dopolnil 55 let starosti (do sedaj ob dopolnitvi 50 let starosti). Pravica do varstva vojnega veterana ostane nespremenjena v primeru nastanka trajne popolne izgube delovne zmožnosti. Postopki, ki se bodo začeli pred uveljavitvijo ZUJF, se končajo po dosedanjih predpisih (razen postopkov odločanja o pravici do zdravstvenega varstva). Primer: Vojni veteran, ki je dopolnil 50 let starosti in je že uveljavil pravico do veteranskega dodatka pred uveljavitvijo ZUJF, jo obdrži, dokler zanjo izpolnjuje pogoje. Če jo zaradi neizpolnjevanja pogojev enkrat izgubi (npr. presega odmerno osnovo za veteranski dodatek), jo bo lahko ponovno uveljavil šele ob dopolnitvi 55 let starosti.

3. Pravica zdravstvenega varstva
Pravica zdravstvenega varstva, kar pomeni, da se plačilo premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zagotavlja iz državnega proračuna, ostane nespremenjena za osebe s statusom vojnega invalida in osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. Vojnim veteranom se bo pravica do zdravstvenega varstva zagotavljala ob izpolnjevanju starostnega pogoja (dopolnjenih 55 let) in pogojev za pridobitev veteranskega dodatka. Vsi začeti postopki za uveljavitev pravice do zdravstvenega varstva pred uveljavitvijo ZUJF se bodo dokončali na novih določilih ZUJF.
Primer: Samo vojni veteran, ki bo pridobil pravico do veteranskega dodatka, bo lahko uveljavil tudi pravico do zdravstvenega varstva.

4. Izplačila prejemkov po vojni zakonodaji do konca leta 2012 in prehod na nov način izplačevanja prejemkov po vojni zakonodaji z letom 2013
Po uveljavitvi ZUJF bodo prejemki po vojni zakonodaji v letu 2012 (invalidnine, dodatki, doživljenjske mesečne rente in drugi prejemki po zakonih) dospeli v izplačilo naslednje dni: 6. 7. 2012 za mesec julij, 13. 8. 2012 za mesec avgust, 19. 9. 2012 za mesec september, 25.10.2012 za mesec oktober ter za mesec november 3.12.2012. Z letom 2013 se bodo prejemki po vojni zakonodaji izplačevali v mesečnih zneskih prvega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Primer: Za mesec december 2012 bo izplačilo 2. januarja 2013.

Vojnim veteranom se po uveljavitvi ZUJF pravica do zdravstvenega varstva zagotavlja ob izpolnjevanju starostnega pogoja (dopolnjenih 55 let) in pogojev za pridobitev veteranskega dodatka. Vsi začeti postopki za uveljavitev pravice do zdravstvenega varstva pred uveljavitvijo ZUJF se bodo dokončali na novih določilih ZUJF. Pristojna upravna enota bo po uradni dolžnosti razveljavila odločbo o pravici zdravstvenega varstva, ki je bila priznana na podlagi Zakona o vojnih veteranih pred uveljavitvijo ZUJF, če bo ugotovila, da vojnemu veteranu pravica po ZUJF od 1. 1. 2013 dalje ne pripada. V takem primeru bo vojni veteran prejel odločbo o razveljavitvi pravice do zdravstvenega varstva od 1. 1. 2013 dalje.

* Pravica zdravstvenega varstva ostane nespremenjena za osebe s statusom vojnega invalida in osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar pomeni, da se plačilo premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za omenjene zagotavlja iz državnega proračuna,

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388

2,6%

Sedaj, ko je Statistični urad izračunal, da je rast BDPja v Sloveniji v letu 2014 2,6%, temelji na četrtletnih podatkih, avgusta pa bodo pripravili oceno, ki temelji na bolj podrobnih podatkih in ta bo relevantna za odmrznitev pravic iz Zujfa. Lani je na primer prišlo do razlike 0,1 odstotka, kar bi v primeru znižanja pomenilo, da se ni izpolnil pogoj za odmrznitev pravic, ki je za večino pravic, da rast BDP preseže 2,5 odstotka.
Vlada mora tako po določbah ZUJFa te ugotovitve objaviti do 30.septembra 2015 še v Upradnem listu.
V zakonu se tako predvideva, da se določbe zakona upoštevajo v letu, ki sledi letu ko je bila rast BDP 2,5% ali več, potemtakem v letu 2016.
Samo upamo lahko, da se bodo spet nazaj povrnile že odvzete pravice vsem vojnim veteranom, med tem tudi pravica do plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 17.01.2015 23:53
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - V.del:

Kot sem že večkrat zapisal in opozoril, se žal nadaljujejo nepravilnosti, kar samo še povečuje napetosti v družbi, predvsem pa veliko mnenj, da danes obstajamo samo še zaradi sebe.
Že po znanih določbah ZUJFa, ki nam je za (ne)določen čas odvzela možnost plačevanja dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki so nam prej po dopolnjenem 50 letu plačevale UE širom po Sloveniji. Kljub temu, da se je starost popolnjenega leta vojnega veterana zvišala na 55 let, pa je veliko vprašanje, kako bo z nadaljevanjem prejemanja te pravice, saj je rečeno, da mora biti rast BDP višja kot 2,5%. V tem kontekstu minister Karel Erjavec napoveduje usklajevanje pokojnin, ker je BDP dosegel takšen nivo, določbe pa za vojne veterane pravijo, da šele v naslednjem letu, ki sledi letu ko se doseže BDP 2,5% in več.
Že v predhodnih pisanjih sem opozoril, da je problematika prejemanja veteranskega dodatka in drugih socialnih pomoči, velik problem, saj živijo marsikateri vojni veterani, pa tudi vsi ostali, ki jim ta status, še vedno ni bil podeljen, povsem na robu.
Že davno sem predlagal, da bi se ustanovilo poseben "veteranski sklad", podobno delujočega, kot ga imajo na Hrvaškem "Fond braniteljev" da bi z njim pomagali vsem, ki so takšne pomoči potrebni. Ne znam si razložiti od kod vsem odgovornim za nastalo situacijo, takšna brezbrižnost, da mora vmes priti do ekscesnih dogodkov, da nekdo v družbi spredvidi svojo zmoto.
Takšno ravnanje je tudi situacija v kateri se je znašel vojni veteran STANISLAV MESAREC, ki je zaradi neplačila prekrškov izgubil veteranski dodatek, oziroma so mu ga za to zadolžene institucije zadržale. Veteranski dodatek znaša največ 298 € na mesec in se ga po obstječi zakonodaji vojni veteran ne more odpovedati, niti se ne more prekvalificirati v drugo obliko socialne pomoči. Ob tem je potrebno njemu kot vojnemu veteranu pomagati, saj ZVVS ne obstaja samo zaradi sebe ampak tudi za to, da pomaga vojnim veteranom, kadar nastane takšna izjemna situacija kot je zgoraj nevedenemu. Zato, bi lahko odprli poseben TR za vse takšne težke primere v katere so ne po njihovi krivdi zapadli vojni veterani.
Le na tak način bomo lahko dokazali, da smo res del humane in solidarne družbe in veteranske organizacije, ki si zasluži tudi v mirnodobnem stanju, da ostaja pokončna, moralna in etična organizacija.
http://www.24ur.com/novice/slovenija/pred-zakonom-niso-vec-enaki-nekateri-vojni-veterani-se-borijo-za-lastno-prezivetje.html

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. SILVESTER BEIGOT , 30.11.2014 21:36
ocena (4)
se strinjamse ne strinjam
Zakon o vojnih veteranih

Zastarel zakon imate gor !(ta je veljal pred zujfom )

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. SILVESTER BEIGOT , 26.09.2012 21:05
ocena (2)
se strinjamse ne strinjam
Odgovor gusti

Žal ne moreš nič storiti,tudi jaz sem dobil odločbo.
Nimaš več nobenih pravic po tem zakonu,to je to,enak med enakimi,ostal nam je samo status.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja gusti , 25.09.2012 11:54
ocena (2)
se strinjamse ne strinjam
odločba

povejte kaj naj naredim z odločbo o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja , se lahko kaj zaščitimo.
šimon avgust
gusti.simon@gmail.com

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. SILVESTER BEIGOT , 24.08.2012 21:05
ocena (3)
se strinjamse ne strinjam
Zdravstveno zavarovanje

Prebral sem v novicah,da naše vodstvo vodi kar nekaj aktivnosti,da zadrži izvajanje ukrepa,ki zadevajo plačilo dodatnega zavarovanja.
upam da nas boste pravočasno obvestili,kaj storiti,če,ko bomo dobili odločbe o prenehanju plačevanja zdravstvenih storitev.
Skupaj bomo močnejši!
Pohvalno!

PRIJAVA V UREJANJE
PODATKOV ČLANA

je z 28.2.2022 prestavljeno v novo, moderno responsive aplikacijo,
do katere dostopate na spodnji povezavi:

Prijava v Aplikacijo >>> ZVVS ČlanForum
Koristne informacije, aktualne teme
Peticije
Podpisovanje peticij o aktualnih temah
Veteran
Glasilo Veteran
Spomini 1991
Spomini na osamosvojitveno vojno
Mediji o nas
Časopisni izrezki, članki, ...
Kazalo strani
Prikaz drevesne strukture spletne strani
Kontakti
Pokličite nas, pišite nam ...

Izberi kategorijo

Proslave

Srečanja

Pohodi

Šport

Rezultati

Pozivi

Komemoracije

Vabila

Obvestila

Napovedniki

Razpisi

Svečanosti

Usposabljanje

Poročila o delu

Izberi vse

skupaj št. pogledov strani: 51517
št. pogledov trenutnega uporabnika: 47939
Slovenska Vojska Zaposlimo

ZVVS, Rojčeva ulica 16, p.p. 2780, 1110 Ljubljana, Telefon: 01 524-17-84, Telefaks: 01 524-26-88, E-pošta: zveza@zvvs.si

© 2008 ZVVS, Vse pravice pridržane!Avtorji / DisclaimerPravno obvestilo / LegalOblikovanje: potres izdelava spletnih strani in grafično oblikovanje

strežnik: ZVVS.si@zvvs.si | strežniški datum in čas: 10.08.2022 06:19:21 | čas izdelave strani: 0,473s