< nazaj na forum

24. februar 2009 / Zakonodaja / Vojni veterani

Zakon o vojnih veteranih - ZVV

V primeru, da vas v zvezi z zakonom zanima še kaj dodatnega, lahko z dodajanjem komentarjev postavite vprašanje drugim uporabnikom.

Komentarji

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 23.08.2017 15:06
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
VEDNO MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - XXI.del:

DOKUP POKOJNINSKE DOBE

Po vsemu že zapisanemu zgoraj je potrebno povedati, da sem od SPIZa dobil novembra 2016 in avgusta 2017, Informativni izračun višine starostne pokojnine po ZPIZ-2.
* Gre za informativni izračun višine bodoče pokojnine, ki bo v postopku za priznanje pravice ponovno preverjena in izračunana na podlagi dokončnih podatkov o pokojninski dobi in plačah oz.zavarovalnih osnovah.
Glede na nevedeno ni nujno, da bo pokojnina priznana v enakem znesku, kot izhaja iz informatovnega izračuna.

Izračun datuma izpolnitve pogojev je opravljen ob upoštevanju:
- da boste do uveljavitve starostne pokojnine neprekinjeno vključeni v obvezno zavarovanje,
- skupne pokojninske dobe, vključno z dnem izpolnitve pogojev, v trajanju 40 let 0 mesecev 0 dni, od tega:
- pokojninske dobe brez dokupa

Ob upoštevanju skupne pokojninske dobe 40 let 0 mesecev 0 dni bi odmerni odstotek znašal 57,25%

Predhodna pisna informacija je izdana na podlagi razpoložljivih podatkov iz matične evidence zavarovancev, vaših navedb in predloženih dokazil, ob predpostavki, da so plačani prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter je zgolj informativne narave, zato je ni mogoče uporabiti v postopku priznanja pravice do starostne pokojnine.

Hkrati bi vas radi opozorili na možnosti odloga upokojitve po določbah ZPIZ-2 in s tem povezane ugodnosti, ki so:

- zavarovancu, ki je ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine obvezno vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas in ostane še naprej v zavarovanju v nespremenjenem obsegu, se na njegovo zahtevo izplačuje 20% pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve,

- zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, lahko uveljavi pravico do delne pokojnine, če ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj 2 uri dnevno ali 10 ur tedensko. Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, odmerjene na dan njegove uveljavitve, v odstotku, ustreznem skrajšanju polnega delovnega časa, ki se do dopolnitve starosti 65 let poveča za 5%,

- zavarovancu, ki po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine iz četrtega ali petega odstavka 27.člena ZPIZ-2 ostane vključen v obvezno zavarovanje se vsako nadalnje leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa (največ od 1.1.2013), vendar največ do treh zaporednih let zavarovanja, vrednoti na način, da se trije meseci pokojninske dobe brez dokupa vrednotijo v višini 1%, kar pomeni 4% za eno leto.

Vse je lepo zapisano po črki zakona, a nikjer nič ne piše o uveljavitvi pokojninske dobe za dneve, ki so nam bili priznani pri uveljavljanju Statusa vojnih veteranov, v času )od 26.06.1991 do 18.07.1991). Ob pridobitvi statusa vojnega veterana v letu 2004, so nam namreč vsi odgovorni veselo zatrjevali, kako se nam bo ta doba namreč štela DVOJNO.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 07.12.2016 15:21
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
VEDNO MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - XX.del:

DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

* Kot sem že zapisal je iz UE Izola pricurljala lepa novica, da bo kmalu spisana odločba o tem, da mi/nam bodo spet povrnili pravico iz januarja 2013, ko so nam zaradi določb ZUJFa nehali plačevati dopolnilno zdravstveno zavarovanje, tako, da se je vsaj to pozitivno uredilo.

Iz Odločbe:
Pravico do zdravstvenega varstva to je plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja po spremenjenih odločbah 15.člena Zakona o vojnih veteranih (Ur.list RS,št.59&06 - uradno prečiščeno besedilo, 61&06, 101/06 - odl.US, 40/12-ZUJF, 32/14 in 95/15-ZIPRS1617),ki velja od 01.01.2017 dalje, se zagotavlja vojnemu veteranu, ko doploni 55 let starosti ali je pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.
Iz uradne evidence vojnih veteranov, ki jo vodi UE Izola, je razvidno, da ima imenovani upravičenec priznan status vojnega veterana, izpolnjuje pa tudi starostni pogoj.
Glede na zgoraj navedeno upravni organ ugotavlja, da so pri vojnemu veteranu od 01.01.2017 dalje izpolnjeni zakonski pogoji za priznanje pravice do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, zato je odločeno tako, kot izhaja iz izreka te odločbe.
Postopek vodil: Matjaž Hribernik
Načelnik: Branko Andrejašič, univ.dipl.prav.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 04.12.2016 12:01
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
VEDNO MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - XIX.del:

DUKUP POKOJNINSKE DOBE PRED USTAVNIMI SODNIKI

Varuhinja: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je diskriminatoren.

Varuhinja človekovih pravic iz Slovenije je vložila zahtevo za oceno ustavnosti zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v delu, ki se nanaša na zavarovance, ki so pokojninsko dobo dokupili na podlagi določb dveh prejšnjih zakonov.
Stari zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je omogočal dokup pokojninske dobe za čas študija in služenja vojaškega roka. Tako so si lahko zavarovanci izboljšali pogoje za pridobitev pravice do starostne ali druge vrste pokojnine. Z novim zakonom pa je bil izničen smisel dokupa pokojninske dobe za vse zavarovance, ki so se za dokup odločili zato, da bodo lahko prej dosegli starostno upokojitev, ker se dokupljena pokojninska doba pri ugotavljanju pogojev za starostno upokojitev ne upošteva več.

PRIMER POBUDNIKA

1.755,89 € : 1.439,83 €

A. G. je v času veljavnosti prejšnjega zakona dokupil pet let študija na Pravni fakulteti v Ljubljani ter deset mesecev in 20 dni služenja vojaškega roka. Če ne bi bil sprejet novi zakon, bi se že lahko upokojil, tako pa se ne more oziroma se lahko predčasno upokoji, vendar se pri tem višina njegove pokojnine bistveno zmanjša. Informativni izračun, ki so mu ga naredili na zavodu avgusta 2013, je pokazal, da bi zaradi neupoštevanja dokupljene pokojninske dobe pokojnina znašala 1439,83 € namesto 1755,89 €, ker se za vsak mesec do manjkajoče starosti do dopolnitve 65 let v letu 2016, pokojnina zmanjša za 0,3 % oziroma za največ 18 %.
www.delo.si/novice/s...dniki.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/dokup-pokojninske-dobe-pred-ustavnimi-sodniki.html

28.ČLEN
Znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine
* služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja

https://zakonodaja.com/zakon/zpiz-2/28-clen-znizanje-starostne-meje-za-pridobitev-pravice-do-starostne-pokojnine

(pomeni, da bi od 400 dni od obveznega služenja JLA, po tem zakonu upoštevali samo 267 dni)

INDIJANEC IZ PLEMENA CREE

"Ko bo posekano zadnje drevo,
ko bo zasturpljena še zadnja reka,
ko bomo ujeli še poslednjo ribo,
samo takrat boste ugotovili,
da denarja ni mogoče jesti."

* Ta teden je iz UE Izola pricurljala lepa novica, da bo kmalu spisana odločba o tem, da mi/nam bodo spet povrnili pravico iz januarja 2013, ko so nam zaradi določb ZUJFa nehali plačevati dopolnilno zdravstveno zavarovanje, tako, da se je vsaj to pozitivno uredilo.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 24.11.2016 07:29
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
VEDNO MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - XVII:

POKOJNINSKA DOBA - 2.del:

Ob zadnji oddaji Tednika 04.04.2016 na RTV SLO1 sem bil dobesedno šokiran, zaradi (ne)upoštevanja obljubljenih in že pridobljenih ugodnosti pri odločanju o pokojninski dobi vojnih veteranov.
Vseskozi, posebej pa še od takrat, ko smo pridobivali status vojniega veterana, so nas opominjali in dokazovali, da se nam bo ta doba, ki smo jo preživeli na položaju in pri aktivnostih ter nalogah v enotah TO pri obrambi domovine Slovenije, v tem obdobju kasneje štela DVOJNO. Tako smo vsi pomirjeni s takšno odločitvijo, pričakovali, da bomo tistih nekaj dni ali tednov, kolikor smo bili posamezniki vpoklicani, ta čas pravično obračunali in upoštevali pri pogojih za odhod v penzijo. Žal, smo se vsi, ki smo to pričakovali in upali, močno ušteli, saj nova zakonodaja ZPIZ-2, v veljavi že od leta 2013, ki ne predvideva več DOKUPA. Pomeni, da je, oziroma bo potrebno, kljub že priznanim ugodnostim za pokojninsko dobo, oddelati polno dobo 40 let in šele potem bo dana možnost uveljavljanja pripadajočih dnevov, ki smo jih pridobili ob obrambnih aktivnostih v TO od 26.junija 1991 do 18.julija 1991.
Glede na to in takšne sramotne odločbe, bi morali zahtevati odgovornost in odstop vseh sodelujočih pri sprejemu takšne krivične in diskriminatorne zakonodaje, po drugi strani pa tudi vseh odgovornih pri organizacijah veteranov, saj niso naredili dovolj, da bi vojne veterane dovolj zaščitili in jim priznali vse tisto, kar jim je bilo skupaj z že priznanimi pravicami v moderni Sloveniji odvzeto.

POZABLJENI VOJNI VETERANI

Počasi se bodo množičneje upokojevali tudi veterani vojne za Slovenijo. Kaj ugotavljajo po 25 letih? Da je država povsem pozabila nanje, pravijo. Ne le glede kakršnihkoli ugodnosti pri upokojevanju, temveč tudi glede dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki pripada le še nekaterim. Za kakšno državo smo se borili, se sprašujejo?
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174398003

BOBU BOB

Ladislav Lipič, predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo:
"Veteranov preprosto ni mogoče politično ločevati, saj jih je nedeljivo v celoto povezala zgodovina."
Ponedeljek, 9. julij 2012
web.vecer.com/portal...0905804...

RIDE, SI SAPIS
Smej se, če si pameten

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 07.10.2016 23:07
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
VEDNO MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - XVI:

Vojnemu veteranu pripada pravica do zdravstvenega varstva šele po dopolnjeni starosti 55 let ali če je pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti (odločba, potrdilo ZPIZ-a) in če je hkrati upravičen do veteranskega dodatka (prejemki na družinskega člana ne smejo presegati 497,15 €).
Zadnjič pa je bilo povedano, da bodo vsem vojnim veteranom, četudi ne izpolnjijejo gornjih omejujočih pogojev, kjub temu, da so stari 55 let, od 01.01.2017 naprej pristojne UE plačevale dodatno zdravstveno zavarovanje DZZ pri posameznih izbranih zavarovalnicah.
Glede na to, da smo že meseca oktobra, sem ta teden vprašal na našo UE in so mi povedali, da je gospodarska rast še višja, kot napovedano in da mora za takšno odločitev o ponovnem plačevanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja za preostale vojne veterane, biti sklep vlade. V tem trenutko se noče nihče izpostavljati z vnaprejšnjimi napovedmi.
Upajmo na najboljše!

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. PETER RODOŠEK , 01.05.2016 11:23
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
ZDRAVSVENO VARSTVO

vojnemu veteranu pripada pravica do zdravstvenega varstva šele po dopolnjeni starosti 55 let ali itd.ker sem dopolnil 55 let,sem torej izpolnil pogoje ,kajti beseda ali pomeni ali 55 let ali druge pogoje ,ki so navedeniv zakonu.MISLIMDA BI ZVVS MORALA ZAHTEVAT OBRAZLOŽITEV ZAKONA ,TO JE KAJ POMENI BESEDA ALI.PO MOJEM RAZUMEVANJU SLOVENŠČINE BESEDA ALI POMENI ,DA JE POGOJ IZPOLNJEN ,ČE IZPOLNJUEŠ EN POGOJ 55 LET!!!

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 27.04.2016 16:37
ocena (3)
se strinjamse ne strinjam
VEDNO MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - XVI:

Vojnemu veteranu pripada pravica do zdravstvenega varstva šele po dopolnjeni starosti 55 let ali če je pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti (odločba, potrdilo ZPIZ-a) in če je hkrati upravičen do veteranskega dodatka (prejemki na družinskega člana ne smejo presegati 497,15 €).
Zadnjič pa je bilo povedano, da bodo vsem vojnim veteranom, četudi ne izpolnjijejo gornjih omejujočih pogojev, kjub temu, da so stari 55 let, od 01.01.2017 naprej pristojne UE plačevale dodatno zdravstveno zavarovanje DZZ pri posameznih izbranih zavarovalnicah.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. PETER RODOŠEK , 25.04.2016 17:13
ocena (-1)
se strinjamse ne strinjam
PLAČILO ZDRAVSVENIH STORITEV

21.06,2015 SEM DOPOLNIL 55 LET,SEM VOJNI VETERAN ,ZANIMA ME,ČE MI PRIPADA PRAVICA DO DO ZAGOTAVLJANA PLAČILA ZDRAVSTENIH STORITEV.

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 06.04.2016 19:39
ocena (2)
se strinjamse ne strinjam
VEDNO MANJ PRAVIC ZA VOJNE VETERANE - XV:

POKOJNINSKA DOBA

Ob zadnji oddaji Tednika 04.04.2016 na RTV SLO1 sem bil dobesedno šokiran, zaradi (ne)upoštevanja obljubljenih in že pridobljenih ugodnosti pri odločanju o pokojninski dobi vojnih veteranov.
Vseskozi, posebej pa še od takrat, ko smo pridobivali status vojniega veterana, so nas opominjali in dokazovali, da se nam bo ta doba, ki smo jo preživeli na položaju in pri aktivnostih ter nalogah v enotah TO pri obrambi domovine Slovenije, v tem obdobju kasneje štela dvojno. Tako smo vsi pomirjeni s takšno odločitvijo pričakovali, da bomo tistih nekaj dni ali tednov, kolikor smo bili posamezniki vpoklicani, ta čas pravično obračunali in upoštevali pri pogojih za odhod v penzijo. Žal, smo se vsi, ki smo to pričakovali in upali, močno ušteli, saj nova zakonodaja ZPIZ-2, v veljavi že od leta 2013, ki ne predvideva več dokupa. Pomeni, da je oziroma bo potrebno, kljub že priznanim ugodnostim za pokojninsko dobo, oddelati polno dobo 40 let in šele potem bo dana možnost uveljavljanja pripadajočih dnevov, ki smo jih pridobili ob obrambnih aktivnostih od 26.junija 1991 do 18.julija 1991.
Glede na to in takšne sramotne odločbe, bi morali zahtevati odgovornost in odstop vseh sodelujočih pri sprejemu takšne krivične in diskriminajoče zakonodaje, po drugi strani pa tudi vseh odgovornih pri vseh organizacijah veteranov, saj niso naredili vsega, da bi vojne veterane dovolj zaščitili in jim priznali vse tisto, kar jim je bilo skupaj z že priznanimi pravicami v moderni Sloveniji odvzeto.

POZABLJENI VOJNI VETREANI
https://www.rtvslo.si/tednik/

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. MARJAN ŽIBERT , 03.03.2016 10:52
ocena (1)
se strinjamse ne strinjam
dodatno zavarovanje

vračilo plačanega doddatnega zavarovanja
pozdravljeni še enkrat.v januarju sem oddal vlogo in v istem mesecu tudi dobil odločbo,da se mi bo dodatek začel plačevati v februarju vendar sem vseeno od zavarovalnice dobil položnico ter po pogovoru tudi pojasnilo,da naj položnico plačam dokazilo pa dostavim prisojnim v moji občini ,ki bodo za ta mesec uredili vračilo.denarja na mojem računu še ni.nadalje bi rad opozoril druge veterane ,da je višina veteranskega dodatka nekaj manj kot 500 eu na družinskega člana,kar sem nehote izvedel na upravni enoti.sam sem ob prošnji za napotitev v zdravilišče izvisel in eden od pogojev je bil tudi prejemanje dodatka.toliko v vednost ostalim,ki še imate otroke zavarovane pri sebi in ste kaj hitro lahko primerni za udobritev dodatka.upam ,da sem podatke pravilno razumel in pa seveda komu pomagal.zdi se mi pa glede na ljudi iz svojega kraja za katere sem izvedel ,da dodatek prejemajo.ter sem bi nemalo šokira,podatek kar drži

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja g. SILVESTER MURN , 01.03.2016 18:29
ocena (3)
se strinjamse ne strinjam
Mi in naši mediji

Z veseljem sem pregledal vsebino spletne strani. Je napaka ali res ni nobenih objav naših medijev o veteranih v zadnjih par let. Res nismo zanimivi, tudi po zujfu, ko smo manjši strošek (zdrav.zavarovanje).

uporabnik komentira brez podanega strinjanja ali nestrinjanja Zoran , 19.11.2015 13:11
ocena (0)
se strinjamse ne strinjam
VOJNI VETERANI - IV.

UKAZ ZA VPOKLIC REZERVISTOV

Osnovna naloga pogodbenih rezervistov

Osnovna naloga pogodbenih rezervistov (moških in žensk) je uposabljanje za vojaka, počastnika, častnika ali vojaškega uslužbenca.

Osnovno usposabljanje ni daljše od 30 dni in je načelno razdeljeno čez celo leto.

Pogodbeni rezervist mora opraviti letne obveznosti. Če jih ne izpolni, lahko pride do odpovedi pogodbe ter do dolžnosti, da vrne plačila za pripravljenost za zadnjih dvanajst mesecev ter sorazmerni del stroškov usposabljanj.

Kakšni so pogoji za pogodbene rezerviste

Kdor želi pridobiti status pogodbenega rezervista, mora izpolniti več pogojev. Mora biti slovenski državljan (ne sme imeti dvojnega državljanstva), star mora biti od 18 do 45 let (častniki do 55 let) ter mora biti zdravstveno sposoben za vojaško službo. Za dolžnost vojaka mora imeti vsaj srednjo poklicno šolo, za podčastnika mora imeti vsaj srednjo šolo, za častnika pa mora imeti najmanj visoko strokovno šolo. Pogoj je tudi, da ni na delu, usposabljanju ali šolanju v tujini za dlje kot tri mesece, da nima sklenjene pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji ter da ni razporejen na dolžnost v sistem zaščite, reševanja in pomoči. Obenem ne sme biti kaznovan in se mora strinjati z varnostnim preverjanjem. Še več podrobnosti, skupaj z obrazci vlog, je najti na spletni strani Slovenske vojske
http://www.postanivojak.si/

Plačilo za pripravljenost: 151,5 evra na mesec

Povprečni znesek letnega plačila (11 mesecev pripravljenosti ter en mesec usposabljanja) za pogodbenega rezervista z odsluženim vojaškim rokom znaša:

* 2.155 evrov neto za vojaka,
* 2.236 evrov neto za podčastnika in
* 2.360 evrov neto za častnika.

Pogodbeni rezervist z odsluženim vojaškim rokom je za pripravljenost plačan 151,50 evra na mesec oziroma 5,05 evra na dan.

Plačilo za pripravljenost rezervisti prejmejo vsak mesec za dni, ko niso bili na usposabljanju ali opravljanju vojaške službe.

Plačilo za usposabljanje je višje

Plačilo za udeležbo na usposabljanju ob delovnih dneh znaša 45 odstotkov, ob sobotah 60 odstotkov, ob nedeljah ali praznikih pa 90 odstotkov od osnovnega plačnega razreda (brez napredovanj), ki velja za poklicnega pripadnika Slovenske vojske na enaki formacijski dolžnosti.

Vpoklic in novačenje rezervistov

Slovenska vojska zaradi begunske krize vpoklicuje pogodbene rezerve, obenem pa novači potencialne rezerviste.

V Slovenski vojski je trenutno nekaj več kot 900 pogodbenih rezervistov. Petletni obrambni program predvideva, da naj bi njihovo število do leta 2018 povečali na 1.500, resolucija o razvoju in opremljanju Slovenske vojske do 2025 pa predvideva, da bo Slovenska vojska čez deset let imela 10 tisoč pripadnikov, pri čemer je ciljno razmerje med stalno sestavo in pripadniki prostovoljne pogodbene rezerve 4: 1. To pomeni, da naj bi število pogodbenih rezervistov do 2015 doseglo 2.500.
http://www.finance.si/8838450/Ko-je-izdan-ukaz-za-vpoklic-rezervistov?metered=yes&sid=426025627

Vsebina spletne strani se prikazuje glede na uporabniški nivo. Za prikaz celotne vsebine, komentiranje in glasovanje je potrebna prijava.

Uporabniško ime:
Geslo:

Registracija novega uporabnika.

Pozabljeno uporabniško ime in geslo

Forum
Koristne informacije, aktualne teme
Peticije
Podpisovanje peticij o aktualnih temah
Veteran
Glasilo Veteran
Spomini 1991
Spomini na osamosvojitveno vojno
Mediji o nas
Časopisni izrezki, članki, ...
Kazalo strani
Prikaz drevesne strukture spletne strani
Kontakti
Pokličite nas, pišite nam ...

Izberi kategorijo

Proslave

Srečanja

Pohodi

Šport

Rezultati

Pozivi

Komemoracije

Vabila

Obvestila

Napovedniki

Razpisi

Svečanosti

Usposabljanje

Poročila o delu

Izberi vse

skupaj št. pogledov strani: 22786
št. pogledov trenutnega uporabnika: 19749
Slovenska Vojska Zaposlimo

ZVVS, Rojčeva ulica 16, p.p. 2780, 1110 Ljubljana, Telefon: 01 524-17-84, Telefaks: 01 524-26-88, E-pošta: zveza@zvvs.si

© 2008 ZVVS, Vse pravice pridržane!Avtorji / DisclaimerPravno obvestilo / LegalOblikovanje: potres izdelava spletnih strani in grafično oblikovanje

strežnik: ZVVS.si@zvvs.si | strežniški datum in čas: 17.10.2017 16:45:45 | čas izdelave strani: 0,404s